XSMT 28/4/2018 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 7 ngày 28/04/2018

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 20-06-2021

XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT ngày 28/04/2018

Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 65 53 52
G7 280 348 410
G6 6189 6420 7150 9474 7424 8048 0856 0260 8642
G5 7110 6777 7636
G4 87896 61453 53185 67534 28593 14720 04883 56469 30037 25214 67898 19493 83342 59873 38253 04496 74333 16479 20203 51669 18559
G3 84262 25273 14061 18454 92601 96167
G2 17992 36579 44811
G1 38103 50996 40128
ĐB 853147 448851 230235
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 3 31
1 0 4 01
2 00 4 8
3 4 7 635
4 7 882 2
5 03 341 2639
6 52 91 097
7 3 4739 9
8 0953
9 632 836 6

Chi tiết kết quả XSMT 28-04-2018

Kết quả xổ số Miền Trung mở thưởng thứ 7 ngày 28-04-2018 được quay tại các đài Đà Nẵng,Quảng Ngãi,Đắc Nông.

Mời các bạn theo dõi chi tiết bảng kết quả XSMT 28-04-2018 theo từng tỉnh tại đây:

Kết quả xổ số tỉnh Đà Nẵng thứ 7 ngày 28-04-2018 như sau:
Giải 8 : 65
Giải 7 : 280
Giải 6 : 6189 - 6420 - 7150
Giải 5 : 7110
Giải 4 : 87896 - 61453 - 53185 - 67534 - 28593 - 14720 - 04883
Giải 3 : 84262 - 25273
Giải 2 : 17992
Giải nhất : 38103
Giải Đặc Biệt : 853147

Xem chi tiết kết quả xổ số Đà Nẵng hàng tuần, mời các bạn click link XSDNA


Kết quả xổ số tỉnh Quảng Ngãi thứ 7 ngày 28-04-2018 như sau:
Giải 8 : 53
Giải 7 : 348
Giải 6 : 9474 - 7424 - 8048
Giải 5 : 6777
Giải 4 : 56469 - 30037 - 25214 - 67898 - 19493 - 83342 - 59873
Giải 3 : 14061 - 18454
Giải 2 : 36579
Giải nhất : 50996
Giải Đặc Biệt : 448851

Xem chi tiết kết quả xổ số Quảng Ngãi hàng tuần, mời các bạn click link XSQNG


Kết quả xổ số tỉnh Đắc Nông thứ 7 ngày 28-04-2018 như sau:
Giải 8 : 52
Giải 7 : 410
Giải 6 : 0856 - 0260 - 8642
Giải 5 : 7636
Giải 4 : 38253 - 04496 - 74333 - 16479 - 20203 - 51669 - 18559
Giải 3 : 92601 - 96167
Giải 2 : 44811
Giải nhất : 40128
Giải Đặc Biệt : 230235

Xem chi tiết kết quả xổ số Đắc Nông hàng tuần, mời các bạn click link XSDNO