Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 ngày từ 19/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-09-2019 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
10-09-2019 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần
03-09-2019 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
Tổng 7 lần 7 lần 5 lần 6 lần 5 lần 7 lần 1 lần 2 lần 6 lần 8 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 ngày từ 19-09-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-09-2019 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần
10-09-2019 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần
03-09-2019 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
Tổng 3 lần 4 lần 9 lần 5 lần 4 lần 4 lần 8 lần 5 lần 6 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-09-2019 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần
17-09-2019 2 lần 7 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần
03-09-2019 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 7 lần 7 lần 5 lần 6 lần 5 lần 7 lần 1 lần 2 lần 6 lần 8 lần