Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
30-06-2020 0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
23-06-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
16-06-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
09-06-2020 1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
02-06-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
26-05-2020 3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
19-05-2020 2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
12-05-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
05-05-2020 2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
31-03-2020 4 lần1 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
24-03-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
17-03-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
10-03-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
03-03-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
25-02-2020 4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
18-02-2020 3 lần1 lần2 lần6 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
11-02-2020 0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
04-02-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
28-01-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần6 lần2 lần
Tổng 37 lần41 lần30 lần57 lần21 lần37 lần37 lần29 lần40 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 09-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
07-07-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
30-06-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
23-06-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
16-06-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần8 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
09-06-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
02-06-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
26-05-2020 2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
19-05-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
12-05-2020 0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
05-05-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-03-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-03-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
17-03-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
10-03-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
03-03-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
25-02-2020 6 lần5 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-02-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần
11-02-2020 4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
04-02-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
28-01-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 34 lần45 lần36 lần32 lần46 lần40 lần42 lần31 lần27 lần27 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
07-07-2020 1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần
30-06-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
23-06-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
16-06-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần0 lần2 lần
09-06-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
02-06-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
26-05-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
19-05-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
12-05-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
05-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
31-03-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần5 lần
24-03-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
17-03-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
10-03-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
03-03-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
25-02-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
18-02-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
11-02-2020 0 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
04-02-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
28-01-2020 4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 31 lần37 lần36 lần23 lần34 lần33 lần29 lần47 lần42 lần48 lần