Thống kê đầu đuôi XSVT - Bảng đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vũng Tàu

Thống kê đầu loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
16-02-2021 1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
09-02-2021 0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
02-02-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần5 lần
26-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
19-01-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
12-01-2021 2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
05-01-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
29-12-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
22-12-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
15-12-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
08-12-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
01-12-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
24-11-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
17-11-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
10-11-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
03-11-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần
27-10-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần
20-10-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 25 lần38 lần28 lần30 lần35 lần32 lần37 lần39 lần35 lần43 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vũng Tàu trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-02-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
16-02-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
09-02-2021 5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
02-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
26-01-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
19-01-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
12-01-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần
05-01-2021 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
29-12-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
22-12-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
15-12-2020 0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
08-12-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
01-12-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
24-11-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
17-11-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
10-11-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
03-11-2020 3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
27-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần
20-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 32 lần42 lần29 lần37 lần20 lần37 lần38 lần50 lần27 lần30 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-02-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
16-02-2021 2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần
09-02-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
02-02-2021 3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần
26-01-2021 2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
19-01-2021 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
05-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
29-12-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
22-12-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
15-12-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
08-12-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
01-12-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
24-11-2020 2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-11-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
10-11-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
03-11-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
27-10-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
20-10-2020 1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 38 lần33 lần46 lần19 lần38 lần33 lần37 lần33 lần41 lần24 lần