Thống kê đầu đuôi XSVL - Bảng đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 lần từ 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
26-06-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
19-06-2020 3 lần0 lần6 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
12-06-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
05-06-2020 3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
29-05-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
22-05-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
15-05-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
08-05-2020 3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
01-05-2020 3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
27-03-2020 0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-03-2020 2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần
13-03-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
06-03-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
28-02-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
21-02-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14-02-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-02-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
31-01-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
24-01-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
Tổng 38 lần43 lần36 lần39 lần39 lần32 lần36 lần32 lần39 lần26 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 lần từ 09-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-07-2020 0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần6 lần3 lần
26-06-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
19-06-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
12-06-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
05-06-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
29-05-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22-05-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
15-05-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
08-05-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
01-05-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
27-03-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
20-03-2020 2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
13-03-2020 3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
06-03-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
28-02-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
21-02-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
14-02-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
07-02-2020 2 lần6 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
31-01-2020 4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
24-01-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 31 lần47 lần33 lần28 lần36 lần40 lần37 lần39 lần30 lần39 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-07-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
26-06-2020 4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
19-06-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-06-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
05-06-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
29-05-2020 2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
22-05-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
15-05-2020 5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
08-05-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
01-05-2020 1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
27-03-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
20-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
13-03-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
06-03-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
28-02-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
21-02-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
14-02-2020 1 lần6 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần0 lần0 lần0 lần
07-02-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
31-01-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
24-01-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 33 lần39 lần30 lần38 lần50 lần31 lần36 lần31 lần38 lần34 lần