Thống kê đầu đuôi XSVL - Bảng đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày từ 15/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-07-2019 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
05-07-2019 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28-06-2019 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 5 lần 6 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần 8 lần 9 lần 3 lần 7 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 ngày từ 15-07-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-07-2019 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần
05-07-2019 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
28-06-2019 2 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 8 lần 8 lần 10 lần 8 lần 6 lần 7 lần 9 lần 11 lần 8 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-06-2019 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
05-07-2019 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
12-07-2019 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 7 lần 2 lần 3 lần
Tổng 5 lần 6 lần 4 lần 6 lần 3 lần 3 lần 8 lần 9 lần 3 lần 7 lần