Thống kê đầu đuôi XSVL - Bảng đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Vĩnh Long

Thống kê đầu loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-02-2021 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
19-02-2021 1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
12-02-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
05-02-2021 3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
29-01-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
22-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
08-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần6 lần
01-01-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
25-12-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
18-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
11-12-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
04-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
27-11-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
20-11-2020 0 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
13-11-2020 0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-11-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
30-10-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
23-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 24 lần38 lần37 lần38 lần39 lần37 lần30 lần32 lần33 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Vĩnh Long trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-02-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
19-02-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
12-02-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-02-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
29-01-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
22-01-2021 4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
15-01-2021 0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
08-01-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
01-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-12-2020 5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
18-12-2020 6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
11-12-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần6 lần0 lần1 lần0 lần4 lần
04-12-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
27-11-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
20-11-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
13-11-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-11-2020 3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
30-10-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 38 lần38 lần25 lần34 lần30 lần45 lần29 lần24 lần33 lần46 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-02-2021 3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
19-02-2021 1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
12-02-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
05-02-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
29-01-2021 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
22-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
15-01-2021 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
08-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
01-01-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
25-12-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
18-12-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
11-12-2020 4 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04-12-2020 0 lần1 lần5 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
27-11-2020 2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
20-11-2020 1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-11-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
06-11-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần
30-10-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-10-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 34 lần31 lần45 lần33 lần29 lần34 lần39 lần31 lần35 lần31 lần