Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-02-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
19-02-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-02-2021 2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
05-02-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
29-01-2021 2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
22-01-2021 3 lần1 lần3 lần0 lần8 lần1 lần0 lần0 lần2 lần0 lần
15-01-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
08-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
01-01-2021 5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
25-12-2020 2 lần0 lần5 lần0 lần0 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
18-12-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
11-12-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần
27-11-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
20-11-2020 5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần
13-11-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
06-11-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
23-10-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
Tổng 45 lần32 lần38 lần25 lần48 lần31 lần47 lần24 lần27 lần25 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-02-2021 1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
19-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
12-02-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05-02-2021 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
29-01-2021 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
22-01-2021 3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-01-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
08-01-2021 2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
01-01-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
25-12-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
18-12-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
11-12-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04-12-2020 0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
27-11-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
20-11-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
13-11-2020 0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
06-11-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30-10-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
23-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 32 lần32 lần33 lần39 lần40 lần31 lần44 lần35 lần36 lần20 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
19-02-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
12-02-2021 0 lần3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
05-02-2021 4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
29-01-2021 1 lần2 lần6 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
22-01-2021 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
15-01-2021 4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
08-01-2021 2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần
01-01-2021 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
25-12-2020 4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
18-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
11-12-2020 3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
04-12-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
27-11-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
20-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
13-11-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
06-11-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
30-10-2020 2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
23-10-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 49 lần26 lần37 lần37 lần34 lần30 lần31 lần35 lần27 lần36 lần