Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 ngày từ 22/08/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-08-2019 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
09-08-2019 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 5 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 ngày từ 22-08-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-08-2019 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
09-08-2019 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng 4 lần 5 lần 4 lần 7 lần 5 lần 9 lần 7 lần 4 lần 5 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-08-2019 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
16-08-2019 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng 4 lần 6 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 5 lần
ads