Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 lần từ 11/12/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-12-2019 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
29-11-2019 3 lần0 lần0 lần0 lần5 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
22-11-2019 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
15-11-2019 0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
08-11-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
01-11-2019 4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
25-10-2019 0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
18-10-2019 4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
11-10-2019 1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
04-10-2019 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
27-09-2019 1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
20-09-2019 1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
13-09-2019 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
06-09-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
30-08-2019 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
23-08-2019 5 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
16-08-2019 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
09-08-2019 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
02-08-2019 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
26-07-2019 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 40 lần28 lần29 lần35 lần36 lần35 lần43 lần49 lần30 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 20 lần từ 11-12-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-12-2019 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
29-11-2019 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
22-11-2019 4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
15-11-2019 3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-11-2019 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
01-11-2019 2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
25-10-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-10-2019 5 lần0 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-10-2019 5 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
04-10-2019 0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
27-09-2019 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-09-2019 0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
13-09-2019 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
06-09-2019 1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
30-08-2019 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
23-08-2019 1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
16-08-2019 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
09-08-2019 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
02-08-2019 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
26-07-2019 1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 41 lần35 lần35 lần39 lần33 lần36 lần38 lần34 lần34 lần35 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-12-2019 6 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
29-11-2019 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
22-11-2019 1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
15-11-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
08-11-2019 0 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
01-11-2019 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
25-10-2019 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
18-10-2019 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11-10-2019 0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
04-10-2019 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần5 lần
27-09-2019 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
20-09-2019 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
13-09-2019 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần
06-09-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
30-08-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
23-08-2019 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
16-08-2019 3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
09-08-2019 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
02-08-2019 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-07-2019 1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 41 lần31 lần38 lần37 lần35 lần34 lần35 lần39 lần28 lần42 lần
ads