Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 19-06-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 19 lần từ 14/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-06-2021 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-06-2021 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
31-05-2021 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24-05-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17-05-2021 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
10-05-2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
03-05-2021 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
26-04-2021 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
19-04-2021 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
12-04-2021 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-04-2021 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
29-03-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22-03-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
15-03-2021 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08-03-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
01-03-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần
22-02-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
15-02-2021 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
08-02-2021 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 19 lần từ 14/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-06-2021 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 8 lần 1 lần 0 lần 1 lần
07-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
31-05-2021 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24-05-2021 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
17-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
10-05-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
03-05-2021 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần
26-04-2021 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
19-04-2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
12-04-2021 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
05-04-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
29-03-2021 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22-03-2021 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
15-03-2021 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần
08-03-2021 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
01-03-2021 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-02-2021 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
15-02-2021 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
08-02-2021 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-06-2021 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
07-06-2021 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
31-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
24-05-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17-05-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10-05-2021 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03-05-2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
26-04-2021 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
19-04-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
12-04-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
05-04-2021 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần
29-03-2021 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
22-03-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
15-03-2021 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
08-03-2021 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
01-03-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22-02-2021 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
15-02-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
08-02-2021 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần