Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 19 lần từ 20/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2021 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
13-09-2021 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06-09-2021 4 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
30-08-2021 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-08-2021 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
16-08-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-08-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26-07-2021 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-07-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12-07-2021 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
05-07-2021 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần
28-06-2021 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
21-06-2021 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần
14-06-2021 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-06-2021 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
31-05-2021 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
24-05-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17-05-2021 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
10-05-2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 19 lần từ 20/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
13-09-2021 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
06-09-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
30-08-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần 2 lần
23-08-2021 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
16-08-2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần
09-08-2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26-07-2021 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-07-2021 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
12-07-2021 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần
05-07-2021 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28-06-2021 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21-06-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
14-06-2021 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 8 lần 1 lần 0 lần 1 lần
07-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
31-05-2021 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24-05-2021 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
17-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
10-05-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2021 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
13-09-2021 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06-09-2021 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
30-08-2021 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
23-08-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
16-08-2021 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
09-08-2021 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
26-07-2021 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần
19-07-2021 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần
12-07-2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
05-07-2021 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
28-06-2021 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 7 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21-06-2021 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
14-06-2021 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
07-06-2021 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
31-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
24-05-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17-05-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10-05-2021 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần