Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số Thừa Thiên Huế

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê đầu loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày từ 15/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-07-2019 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
08-07-2019 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
01-07-2019 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 5 lần 9 lần 5 lần 6 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 7 lần 7 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Thừa Thiên Huế trong vòng 20 ngày từ 15-07-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-07-2019 6 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
08-07-2019 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
01-07-2019 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần 4 lần 2 lần 0 lần
Tổng 11 lần 11 lần 4 lần 7 lần 10 lần 5 lần 11 lần 8 lần 8 lần 6 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-07-2019 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
08-07-2019 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần
15-07-2019 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
Tổng 5 lần 9 lần 5 lần 6 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 7 lần 7 lần