Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2020 1 lần0 lần7 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
29-06-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
22-06-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
15-06-2020 2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
08-06-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
01-06-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
25-05-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
18-05-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
11-05-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
04-05-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
27-04-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
30-03-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
23-03-2020 5 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
16-03-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
09-03-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
02-03-2020 1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
24-02-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
17-02-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
10-02-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
03-02-2020 0 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 43 lần41 lần42 lần32 lần36 lần26 lần29 lần36 lần38 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 09-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-07-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
29-06-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
22-06-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
15-06-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
08-06-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
01-06-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
25-05-2020 1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
18-05-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
11-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
04-05-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
27-04-2020 0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
30-03-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
23-03-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
16-03-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
09-03-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần
02-03-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
24-02-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
17-02-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
10-02-2020 1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
03-02-2020 5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 32 lần47 lần29 lần28 lần29 lần39 lần36 lần45 lần40 lần35 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-07-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29-06-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
22-06-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần0 lần
15-06-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
08-06-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
01-06-2020 3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
25-05-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
18-05-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
11-05-2020 0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
04-05-2020 4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
27-04-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
30-03-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
23-03-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
16-03-2020 4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
09-03-2020 0 lần0 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
02-03-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
24-02-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
17-02-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
10-02-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
03-02-2020 5 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 52 lần42 lần33 lần34 lần36 lần35 lần21 lần36 lần42 lần29 lần