Thống kê đầu đuôi XSTTH - Bảng đầu đuôi xổ số TT Huế

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số TT Huế

Thống kê đầu loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-03-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
22-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
15-02-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
08-02-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
01-02-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
25-01-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
18-01-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
11-01-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
04-01-2021 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
28-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
21-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần4 lần
14-12-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-12-2020 0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
30-11-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
23-11-2020 1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
16-11-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
09-11-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
02-11-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
26-10-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 28 lần35 lần41 lần37 lần29 lần35 lần29 lần37 lần37 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số TT Huế trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-03-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
22-02-2021 2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
15-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
08-02-2021 0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
01-02-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần5 lần
25-01-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần7 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
18-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
11-01-2021 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
04-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
28-12-2020 3 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
21-12-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
14-12-2020 4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
07-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
30-11-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
23-11-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
16-11-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
09-11-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
02-11-2020 4 lần0 lần6 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-10-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng 35 lần37 lần33 lần44 lần30 lần25 lần30 lần36 lần38 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-03-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
22-02-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-02-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
08-02-2021 4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
01-02-2021 3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
25-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
18-01-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần
11-01-2021 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
04-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
28-12-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
21-12-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
14-12-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
07-12-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
30-11-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
23-11-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
16-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-11-2020 6 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
02-11-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
26-10-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 40 lần32 lần39 lần38 lần31 lần26 lần41 lần37 lần29 lần29 lần