Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 28/05/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-05-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
21-05-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-05-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần0 lần1 lần
07-05-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần
30-04-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
26-03-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
19-03-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
12-03-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
05-03-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
27-02-2020 3 lần6 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
20-02-2020 2 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
13-02-2020 1 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
06-02-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
30-01-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
23-01-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần
16-01-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
09-01-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-01-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
26-12-2019 0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
19-12-2019 0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 32 lần40 lần39 lần25 lần30 lần43 lần41 lần45 lần31 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 28-05-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
21-05-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
14-05-2020 1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
07-05-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-04-2020 5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
26-03-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
19-03-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần
12-03-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
05-03-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
27-02-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
20-02-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
13-02-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
06-02-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
30-01-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
23-01-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-01-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
09-01-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
02-01-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
26-12-2019 4 lần2 lần0 lần5 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
19-12-2019 1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 39 lần38 lần32 lần41 lần37 lần31 lần37 lần35 lần35 lần35 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-05-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
21-05-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
14-05-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
07-05-2020 2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
30-04-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
26-03-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần7 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
19-03-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
12-03-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
05-03-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
27-02-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
20-02-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
13-02-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần
06-02-2020 0 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
30-01-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
23-01-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
16-01-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần
09-01-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-01-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
26-12-2019 2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
19-12-2019 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 32 lần28 lần31 lần37 lần31 lần37 lần36 lần44 lần37 lần47 lần