Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 30/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
17-09-2020 5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
13-08-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
06-08-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
30-07-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
23-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
16-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
09-07-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
02-07-2020 3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
25-06-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần
18-06-2020 2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
11-06-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
04-06-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-05-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
21-05-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-05-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng 35 lần41 lần44 lần38 lần28 lần31 lần37 lần42 lần32 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 30-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
17-09-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
10-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần5 lần
20-08-2020 3 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
13-08-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
06-08-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
30-07-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
23-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần5 lần
16-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
09-07-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
02-07-2020 4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
25-06-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
18-06-2020 6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
11-06-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
04-06-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
21-05-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
14-05-2020 1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 49 lần30 lần31 lần32 lần34 lần31 lần39 lần40 lần42 lần32 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
10-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
03-09-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
27-08-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
13-08-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
06-08-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
30-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
23-07-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần
16-07-2020 4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
09-07-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
02-07-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
25-06-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
18-06-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
11-06-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
04-06-2020 2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
28-05-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần
21-05-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
14-05-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
Tổng 37 lần38 lần28 lần32 lần49 lần32 lần37 lần36 lần42 lần29 lần