Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-02-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần
11-02-2021 1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
04-02-2021 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
28-01-2021 4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
21-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
14-01-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
07-01-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần0 lần2 lần
31-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
24-12-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
17-12-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
10-12-2020 4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
03-12-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
26-11-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
19-11-2020 1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
12-11-2020 2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
05-11-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
29-10-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
22-10-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
15-10-2020 5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
Tổng 38 lần34 lần40 lần34 lần32 lần43 lần20 lần32 lần34 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-02-2021 3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
11-02-2021 5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
04-02-2021 0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
28-01-2021 2 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
21-01-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-01-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
07-01-2021 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần
31-12-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
24-12-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
17-12-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
10-12-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
03-12-2020 3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
26-11-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
19-11-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
12-11-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
05-11-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
29-10-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
22-10-2020 1 lần2 lần4 lần5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
15-10-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 32 lần39 lần39 lần42 lần31 lần36 lần22 lần25 lần39 lần37 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-02-2021 1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần2 lần
11-02-2021 0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
04-02-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần
28-01-2021 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
21-01-2021 3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
14-01-2021 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
07-01-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
31-12-2020 0 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần7 lần2 lần1 lần
24-12-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
17-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
10-12-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần
03-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
26-11-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
19-11-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
12-11-2020 4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
05-11-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
22-10-2020 5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15-10-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 33 lần31 lần37 lần28 lần31 lần19 lần50 lần48 lần30 lần35 lần