Thống kê đầu đuôi XSTN - Bảng đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tây Ninh

Thống kê đầu loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 ngày từ 15/07/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-07-2019 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần
04-07-2019 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần
27-06-2019 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 9 lần 5 lần 3 lần 5 lần 8 lần 2 lần 7 lần 1 lần 5 lần 9 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tây Ninh trong vòng 20 ngày từ 15-07-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
11-07-2019 5 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04-07-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27-06-2019 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
Tổng 11 lần 7 lần 8 lần 10 lần 8 lần 8 lần 11 lần 9 lần 4 lần 5 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-07-2019 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 8 lần
27-06-2019 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04-07-2019 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
Tổng 9 lần 5 lần 3 lần 5 lần 8 lần 2 lần 7 lần 1 lần 5 lần 9 lần