Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-02-2021 2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
21-02-2021 4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-02-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần0 lần3 lần
07-02-2021 1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
31-01-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
24-01-2021 1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
17-01-2021 3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
10-01-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03-01-2021 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
27-12-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
20-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần
13-12-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
06-12-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
29-11-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
22-11-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
15-11-2020 1 lần5 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
08-11-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
01-11-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
25-10-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
Tổng 28 lần37 lần36 lần33 lần31 lần30 lần39 lần36 lần34 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-02-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
21-02-2021 0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-02-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
07-02-2021 4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
31-01-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
24-01-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
17-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
10-01-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
03-01-2021 6 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
27-12-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
20-12-2020 1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
13-12-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
06-12-2020 5 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
29-11-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
22-11-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
15-11-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
08-11-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
01-11-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
25-10-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 37 lần29 lần33 lần32 lần36 lần24 lần40 lần35 lần45 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-02-2021 1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
21-02-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
14-02-2021 0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
07-02-2021 2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
31-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
24-01-2021 0 lần1 lần6 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
17-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
10-01-2021 1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
03-01-2021 0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
27-12-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
20-12-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
13-12-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
06-12-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
29-11-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần
22-11-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
15-11-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
08-11-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
01-11-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
25-10-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 25 lần40 lần32 lần34 lần32 lần37 lần35 lần29 lần33 lần45 lần