Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 30/05/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-05-2020 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
17-05-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
10-05-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
03-05-2020 0 lần4 lần0 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
29-03-2020 5 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
22-03-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
15-03-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
08-03-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
01-03-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
23-02-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
16-02-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
09-02-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
02-02-2020 0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
26-01-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
19-01-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần
12-01-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
29-12-2019 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
22-12-2019 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
15-12-2019 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 25 lần40 lần37 lần38 lần35 lần43 lần31 lần40 lần35 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 30-05-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-05-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
17-05-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
10-05-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
03-05-2020 0 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
29-03-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
22-03-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
15-03-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
08-03-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
01-03-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần
23-02-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần6 lần1 lần
16-02-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
09-02-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
02-02-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
26-01-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
19-01-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
12-01-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
05-01-2020 2 lần0 lần4 lần0 lần6 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
29-12-2019 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
22-12-2019 3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
15-12-2019 0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
Tổng 24 lần39 lần34 lần26 lần41 lần37 lần32 lần38 lần47 lần42 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-05-2020 1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
17-05-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
10-05-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03-05-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
29-03-2020 0 lần0 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
22-03-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
15-03-2020 0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
08-03-2020 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần6 lần1 lần
01-03-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
23-02-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
16-02-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
09-02-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
02-02-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
26-01-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
19-01-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
12-01-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
05-01-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
29-12-2019 0 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22-12-2019 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-12-2019 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 34 lần32 lần36 lần41 lần41 lần31 lần36 lần26 lần42 lần41 lần