Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 25/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
13-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
06-09-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
30-08-2020 2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần
23-08-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
16-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
09-08-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
02-08-2020 4 lần2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
26-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
19-07-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
12-07-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
05-07-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
28-06-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
21-06-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
14-06-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
07-06-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
31-05-2020 4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
24-05-2020 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
17-05-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
10-05-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 37 lần51 lần40 lần24 lần31 lần29 lần35 lần39 lần38 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 25-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
13-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
06-09-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
30-08-2020 1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
23-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
16-08-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
09-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
02-08-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
26-07-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
19-07-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
12-07-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
05-07-2020 2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
28-06-2020 4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
21-06-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
14-06-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
07-06-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
31-05-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần6 lần
24-05-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
17-05-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
10-05-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 38 lần38 lần30 lần40 lần34 lần38 lần32 lần37 lần30 lần43 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-09-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
13-09-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
06-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
30-08-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
23-08-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-08-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
09-08-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
02-08-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
26-07-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
19-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
12-07-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
05-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
28-06-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
21-06-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
14-06-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
07-06-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
31-05-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
24-05-2020 1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
17-05-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
10-05-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 36 lần27 lần34 lần33 lần41 lần32 lần37 lần36 lần43 lần41 lần