Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 23/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-01-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần1 lần
12-01-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
29-12-2019 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
22-12-2019 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
15-12-2019 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
08-12-2019 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
01-12-2019 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
24-11-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
17-11-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
10-11-2019 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần
03-11-2019 0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
27-10-2019 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-10-2019 1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
13-10-2019 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
06-10-2019 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
29-09-2019 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
22-09-2019 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
15-09-2019 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
08-09-2019 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 30 lần32 lần36 lần33 lần32 lần37 lần41 lần48 lần36 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 20 lần từ 23-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-01-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
12-01-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
05-01-2020 2 lần0 lần4 lần0 lần6 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
29-12-2019 1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
22-12-2019 3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
15-12-2019 0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
08-12-2019 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
01-12-2019 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
24-11-2019 0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
17-11-2019 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
10-11-2019 0 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần3 lần
03-11-2019 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
27-10-2019 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-10-2019 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
13-10-2019 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
06-10-2019 0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
29-09-2019 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
22-09-2019 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần5 lần3 lần0 lần
15-09-2019 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
08-09-2019 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
Tổng 24 lần32 lần33 lần38 lần38 lần26 lần37 lần49 lần44 lần39 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-01-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
12-01-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
05-01-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
29-12-2019 0 lần5 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
22-12-2019 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
15-12-2019 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
08-12-2019 1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
01-12-2019 1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
24-11-2019 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
17-11-2019 1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
10-11-2019 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
03-11-2019 5 lần0 lần0 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
27-10-2019 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần5 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
20-10-2019 2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
13-10-2019 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
06-10-2019 0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
29-09-2019 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần0 lần
22-09-2019 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
15-09-2019 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
08-09-2019 0 lần0 lần3 lần6 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 41 lần30 lần34 lần41 lần27 lần48 lần37 lần34 lần38 lần30 lần