Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
17-02-2021 3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần
10-02-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
03-02-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
20-01-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-01-2021 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
06-01-2021 4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
30-12-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23-12-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
16-12-2020 4 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
09-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
02-12-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
25-11-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-11-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần
11-11-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần
04-11-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
28-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
21-10-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 47 lần38 lần30 lần37 lần26 lần30 lần28 lần25 lần44 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần6 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
17-02-2021 0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần
10-02-2021 1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
03-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
27-01-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-01-2021 5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
13-01-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
06-01-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
30-12-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
23-12-2020 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
16-12-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
09-12-2020 5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
02-12-2020 1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
25-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
18-11-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
11-11-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
04-11-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
28-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
21-10-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
Tổng 37 lần47 lần31 lần36 lần29 lần25 lần33 lần43 lần32 lần29 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
17-02-2021 1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-02-2021 4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-01-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
20-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
13-01-2021 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
06-01-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
30-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
23-12-2020 3 lần1 lần0 lần5 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần6 lần
16-12-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
09-12-2020 5 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
02-12-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
25-11-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
18-11-2020 0 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
11-11-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
04-11-2020 1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
28-10-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
21-10-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần
Tổng 35 lần26 lần33 lần52 lần30 lần31 lần31 lần34 lần32 lần38 lần