Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 30/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
23-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
16-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
09-09-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần
02-09-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
26-08-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
19-08-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
12-08-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-08-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
29-07-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
22-07-2020 2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
15-07-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
08-07-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần6 lần
01-07-2020 2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
24-06-2020 3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
17-06-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
10-06-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
03-06-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
27-05-2020 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 35 lần35 lần30 lần38 lần38 lần47 lần36 lần33 lần35 lần33 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 30-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-09-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
23-09-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
16-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-09-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
26-08-2020 2 lần3 lần0 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
19-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
12-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
05-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
29-07-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
22-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
15-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
08-07-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
01-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
24-06-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-06-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
10-06-2020 4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
03-06-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27-05-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
20-05-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 37 lần44 lần27 lần33 lần35 lần40 lần39 lần33 lần31 lần41 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-09-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
23-09-2020 6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
16-09-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
09-09-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần
02-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
26-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
19-08-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
12-08-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
05-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
29-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
22-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-07-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
08-07-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
01-07-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
24-06-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
17-06-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
10-06-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
03-06-2020 4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
27-05-2020 6 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 43 lần42 lần23 lần39 lần34 lần32 lần38 lần36 lần39 lần34 lần