Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 28/05/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-05-2020 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
13-05-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
06-05-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
29-04-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
25-03-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
18-03-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
11-03-2020 3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
04-03-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
26-02-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
19-02-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-02-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
05-02-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29-01-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
15-01-2020 5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
08-01-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
01-01-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
25-12-2019 2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
18-12-2019 1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 41 lần30 lần27 lần36 lần48 lần44 lần42 lần29 lần32 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 28-05-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-05-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
20-05-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
13-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-05-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
29-04-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
25-03-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
18-03-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
11-03-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
04-03-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
26-02-2020 0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
19-02-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
12-02-2020 4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
05-02-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
29-01-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
22-01-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
15-01-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần
08-01-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
01-01-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
25-12-2019 2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
18-12-2019 4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
Tổng 41 lần29 lần39 lần30 lần45 lần34 lần39 lần44 lần26 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-05-2020 6 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-05-2020 0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
13-05-2020 2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
06-05-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
29-04-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
25-03-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
18-03-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
11-03-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
04-03-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần
26-02-2020 2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
19-02-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
12-02-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
05-02-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
29-01-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
22-01-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
15-01-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
08-01-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
01-01-2020 4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
25-12-2019 1 lần7 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
18-12-2019 2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 42 lần64 lần32 lần28 lần33 lần37 lần34 lần32 lần31 lần27 lần