Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Sóc Trăng
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 22/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-06-2022 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần
15-06-2022 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08-06-2022 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần
01-06-2022 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
25-05-2022 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
18-05-2022 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
11-05-2022 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
04-05-2022 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
27-04-2022 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
20-04-2022 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
13-04-2022 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
06-04-2022 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
30-03-2022 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
23-03-2022 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
16-03-2022 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-03-2022 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02-03-2022 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
23-02-2022 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
16-02-2022 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
09-02-2022 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 20 lần từ 22/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-06-2022 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-06-2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần
08-06-2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
01-06-2022 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25-05-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18-05-2022 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
11-05-2022 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04-05-2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
27-04-2022 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20-04-2022 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
13-04-2022 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06-04-2022 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
30-03-2022 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần
23-03-2022 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
16-03-2022 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09-03-2022 1 lần 4 lần 1 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02-03-2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
23-02-2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
16-02-2022 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
09-02-2022 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-06-2022 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 6 lần 0 lần
15-06-2022 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
08-06-2022 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
01-06-2022 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần
25-05-2022 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18-05-2022 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
11-05-2022 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
04-05-2022 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27-04-2022 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20-04-2022 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần
13-04-2022 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06-04-2022 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
30-03-2022 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
23-03-2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
16-03-2022 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần
09-03-2022 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
02-03-2022 0 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
23-02-2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần
16-02-2022 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần
09-02-2022 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần