Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-06-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-05-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
21-05-2020 6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
14-05-2020 5 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
07-05-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
30-04-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
26-03-2020 3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-03-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
12-03-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
05-03-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
27-02-2020 0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
20-02-2020 0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
13-02-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2020 0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
30-01-2020 3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần6 lần
23-01-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
16-01-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
09-01-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
02-01-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
26-12-2019 1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 39 lần37 lần45 lần38 lần38 lần32 lần29 lần36 lần29 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 04-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-06-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
28-05-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
21-05-2020 3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần8 lần0 lần2 lần1 lần
14-05-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
07-05-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
30-04-2020 4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
26-03-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
19-03-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-03-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
05-03-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
27-02-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-02-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
13-02-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
06-02-2020 0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
30-01-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
23-01-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
16-01-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
09-01-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
02-01-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
26-12-2019 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 36 lần31 lần35 lần33 lần44 lần29 lần42 lần36 lần38 lần36 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-06-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
28-05-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
21-05-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
14-05-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
07-05-2020 3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
30-04-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
26-03-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
19-03-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
12-03-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
05-03-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
27-02-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
20-02-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
13-02-2020 1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
06-02-2020 8 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
30-01-2020 5 lần0 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
23-01-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
16-01-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
09-01-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần
02-01-2020 4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
26-12-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng 38 lần28 lần33 lần36 lần28 lần42 lần38 lần43 lần42 lần32 lần