Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 30/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-06-2022 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
23-06-2022 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-06-2022 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
09-06-2022 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
02-06-2022 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
26-05-2022 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
19-05-2022 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
12-05-2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
05-05-2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28-04-2022 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21-04-2022 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
14-04-2022 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần
07-04-2022 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
31-03-2022 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24-03-2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 6 lần 2 lần
17-03-2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần
10-03-2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần
03-03-2022 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần
24-02-2022 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
17-02-2022 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 30/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-06-2022 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
23-06-2022 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
16-06-2022 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
09-06-2022 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
02-06-2022 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
26-05-2022 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
19-05-2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần
12-05-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần
05-05-2022 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
28-04-2022 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
21-04-2022 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
14-04-2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07-04-2022 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
31-03-2022 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần
24-03-2022 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-03-2022 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
10-03-2022 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
03-03-2022 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24-02-2022 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần
17-02-2022 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-06-2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
23-06-2022 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16-06-2022 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần
09-06-2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần
02-06-2022 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần
26-05-2022 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần
19-05-2022 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-05-2022 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05-05-2022 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần
28-04-2022 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
21-04-2022 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-04-2022 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
07-04-2022 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
31-03-2022 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
24-03-2022 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần
17-03-2022 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần
10-03-2022 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
03-03-2022 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
24-02-2022 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
17-02-2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần