Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 19 lần từ 16/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2021 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
09-09-2021 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
02-09-2021 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
26-08-2021 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
19-08-2021 2 lần 3 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
12-08-2021 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
05-08-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
29-07-2021 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần
22-07-2021 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 7 lần 1 lần 1 lần
15-07-2021 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
08-07-2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01-07-2021 1 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-06-2021 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần
17-06-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
10-06-2021 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
03-06-2021 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
27-05-2021 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20-05-2021 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
13-05-2021 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 19 lần từ 16/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2021 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
09-09-2021 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
02-09-2021 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26-08-2021 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần
19-08-2021 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
12-08-2021 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
05-08-2021 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần
29-07-2021 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-07-2021 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
15-07-2021 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08-07-2021 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
01-07-2021 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24-06-2021 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
17-06-2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
10-06-2021 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
03-06-2021 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
27-05-2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
20-05-2021 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
13-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-09-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
09-09-2021 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
02-09-2021 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
26-08-2021 7 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19-08-2021 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần
12-08-2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần
05-08-2021 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần
29-07-2021 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
22-07-2021 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
15-07-2021 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08-07-2021 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
01-07-2021 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần
24-06-2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
17-06-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10-06-2021 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
03-06-2021 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
27-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
20-05-2021 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
13-05-2021 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần