Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 24/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
10-09-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
03-09-2020 2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần5 lần0 lần0 lần
27-08-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
20-08-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
13-08-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
06-08-2020 4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
30-07-2020 3 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
23-07-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần7 lần
16-07-2020 6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
09-07-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
02-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
25-06-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
18-06-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
11-06-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
04-06-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-05-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
21-05-2020 6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
14-05-2020 5 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 50 lần40 lần32 lần30 lần39 lần34 lần30 lần37 lần36 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 24-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
17-09-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
03-09-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
20-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
13-08-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
06-08-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
30-07-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần
23-07-2020 2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
16-07-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
02-07-2020 2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
25-06-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
18-06-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
11-06-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
04-06-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
28-05-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
21-05-2020 3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần8 lần0 lần2 lần1 lần
14-05-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
Tổng 39 lần31 lần36 lần33 lần26 lần34 lần46 lần34 lần41 lần40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
03-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
27-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
20-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
13-08-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-08-2020 0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
30-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
23-07-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
16-07-2020 2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2020 6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
02-07-2020 0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
25-06-2020 4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần6 lần1 lần
18-06-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
11-06-2020 0 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
04-06-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
28-05-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
21-05-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
14-05-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 40 lần45 lần30 lần48 lần25 lần31 lần29 lần40 lần43 lần29 lần