Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-02-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
18-02-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần
11-02-2021 2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
04-02-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
28-01-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
21-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
14-01-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
07-01-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
31-12-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
24-12-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần5 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
17-12-2020 0 lần3 lần2 lần7 lần0 lần0 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
10-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
03-12-2020 4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
26-11-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
19-11-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
12-11-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
05-11-2020 2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
22-10-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 26 lần25 lần38 lần48 lần32 lần31 lần41 lần34 lần29 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-02-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
18-02-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
11-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04-02-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
28-01-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
21-01-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
14-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
07-01-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
31-12-2020 0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
17-12-2020 0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
10-12-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
03-12-2020 4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
26-11-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2020 0 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
12-11-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
05-11-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
29-10-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
22-10-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 28 lần43 lần36 lần34 lần47 lần29 lần38 lần29 lần30 lần28 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-02-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
18-02-2021 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
11-02-2021 1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
04-02-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
28-01-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
21-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
14-01-2021 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
07-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
31-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
24-12-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
17-12-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
10-12-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
03-12-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
26-11-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần7 lần
19-11-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
12-11-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
05-11-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
29-10-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
22-10-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 25 lần33 lần24 lần40 lần41 lần25 lần41 lần38 lần28 lần47 lần