Thống kê đầu đuôi XSQNG - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 lần từ 20/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
12-09-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
05-09-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
29-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
22-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần7 lần3 lần0 lần
15-08-2020 1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
08-08-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
01-08-2020 1 lần1 lần3 lần6 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần
25-07-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
18-07-2020 3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
11-07-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
04-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
27-06-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần
20-06-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
13-06-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
06-06-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
30-05-2020 2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
23-05-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
16-05-2020 6 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần
09-05-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 41 lần31 lần38 lần39 lần40 lần38 lần35 lần39 lần28 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 lần từ 20-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-09-2020 4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
12-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
22-08-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
15-08-2020 0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
08-08-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
01-08-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần
25-07-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
18-07-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
11-07-2020 0 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
27-06-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
20-06-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
13-06-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
06-06-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
23-05-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
16-05-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09-05-2020 2 lần0 lần0 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 28 lần39 lần33 lần36 lần41 lần31 lần37 lần37 lần38 lần40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-09-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
12-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
05-09-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
15-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
08-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
01-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
25-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
18-07-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
11-07-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
04-07-2020 3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
27-06-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
20-06-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
13-06-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
06-06-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
30-05-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
23-05-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
16-05-2020 6 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
09-05-2020 1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 43 lần39 lần44 lần39 lần34 lần22 lần45 lần36 lần37 lần21 lần