Thống kê đầu đuôi XSQNG - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Ngãi

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
13-02-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
06-02-2021 1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
30-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
23-01-2021 5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
16-01-2021 0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
09-01-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
02-01-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26-12-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
19-12-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
12-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
05-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
28-11-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
21-11-2020 1 lần3 lần6 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
14-11-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
07-11-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-10-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
24-10-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
17-10-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 30 lần33 lần43 lần34 lần35 lần37 lần40 lần29 lần29 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Ngãi trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-02-2021 4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
13-02-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
06-02-2021 3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần
30-01-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
23-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
16-01-2021 0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
02-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
26-12-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
19-12-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
12-12-2020 1 lần0 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
05-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
28-11-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
21-11-2020 3 lần0 lần3 lần6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
14-11-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
07-11-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
31-10-2020 2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
24-10-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
17-10-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 36 lần37 lần41 lần37 lần21 lần38 lần32 lần36 lần35 lần29 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-02-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
13-02-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
06-02-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
30-01-2021 2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
23-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
16-01-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
09-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
02-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
26-12-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
19-12-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần
12-12-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
05-12-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
28-11-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
21-11-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
14-11-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
07-11-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
31-10-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
24-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
Tổng 33 lần36 lần34 lần26 lần33 lần35 lần41 lần31 lần31 lần42 lần