Thống kê đầu đuôi XSQNA - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Nam

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Nam
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Nam trong vòng 19 lần từ 14/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2021 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
07-09-2021 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
31-08-2021 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
24-08-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần 1 lần
17-08-2021 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
10-08-2021 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
03-08-2021 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
27-07-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
20-07-2021 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
13-07-2021 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
06-07-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
29-06-2021 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-06-2021 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
15-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08-06-2021 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần
01-06-2021 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
25-05-2021 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
18-05-2021 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 2 lần
11-05-2021 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Nam trong vòng 19 lần từ 14/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2021 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
07-09-2021 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
31-08-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
24-08-2021 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
17-08-2021 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
10-08-2021 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-08-2021 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần
27-07-2021 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần
20-07-2021 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
13-07-2021 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06-07-2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần
29-06-2021 5 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
22-06-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
15-06-2021 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
08-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01-06-2021 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
25-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
18-05-2021 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
11-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
07-09-2021 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần
31-08-2021 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
24-08-2021 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17-08-2021 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10-08-2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần
03-08-2021 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
27-07-2021 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
20-07-2021 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
13-07-2021 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần
06-07-2021 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29-06-2021 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-06-2021 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-06-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần
08-06-2021 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
01-06-2021 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
25-05-2021 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
18-05-2021 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
11-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần