Thống kê đầu đuôi XSQB - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 24/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
17-09-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
27-08-2020 2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
13-08-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
30-07-2020 0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
23-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần
16-07-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
09-07-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
02-07-2020 0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
25-06-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
18-06-2020 4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
11-06-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần5 lần2 lần
04-06-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
28-05-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
21-05-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
14-05-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 40 lần38 lần32 lần33 lần43 lần47 lần26 lần38 lần32 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 24-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
17-09-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
03-09-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
27-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
13-08-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
06-08-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30-07-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
23-07-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần0 lần
16-07-2020 3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần5 lần0 lần
09-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
02-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần
25-06-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
18-06-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11-06-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
04-06-2020 0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
28-05-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
21-05-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
14-05-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
Tổng 34 lần38 lần26 lần33 lần33 lần43 lần53 lần40 lần25 lần35 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
17-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
10-09-2020 1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
03-09-2020 5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
27-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
20-08-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
13-08-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần0 lần
06-08-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
30-07-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
23-07-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
16-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
09-07-2020 4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
02-07-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
25-06-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
18-06-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
11-06-2020 3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
04-06-2020 0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
21-05-2020 1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
14-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 42 lần46 lần44 lần31 lần37 lần35 lần35 lần30 lần26 lần34 lần