Thống kê đầu đuôi XSQB - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Quảng Bình

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 05/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-06-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
28-05-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
21-05-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
14-05-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
07-05-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-04-2020 2 lần0 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
26-03-2020 4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
19-03-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
12-03-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
05-03-2020 3 lần0 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
27-02-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
20-02-2020 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
13-02-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
06-02-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
30-01-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
23-01-2020 0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
16-01-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
09-01-2020 1 lần1 lần2 lần7 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
02-01-2020 1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
26-12-2019 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
Tổng 36 lần31 lần41 lần49 lần32 lần32 lần36 lần37 lần39 lần27 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Bình trong vòng 20 lần từ 05-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-06-2020 0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
28-05-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
21-05-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
14-05-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
07-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30-04-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
26-03-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
19-03-2020 4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
12-03-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
05-03-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
27-02-2020 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-02-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
13-02-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
06-02-2020 3 lần5 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
30-01-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
23-01-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
16-01-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
09-01-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
02-01-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
26-12-2019 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
Tổng 42 lần41 lần37 lần33 lần36 lần31 lần36 lần39 lần27 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-06-2020 0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
21-05-2020 1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
14-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
07-05-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
30-04-2020 3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
26-03-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
19-03-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
12-03-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
05-03-2020 4 lần0 lần8 lần2 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
27-02-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
13-02-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2020 1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần
30-01-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
23-01-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần7 lần3 lần2 lần2 lần
16-01-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
09-01-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
02-01-2020 0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
26-12-2019 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
Tổng 26 lần39 lần46 lần20 lần35 lần36 lần44 lần41 lần31 lần42 lần