Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 23/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
14-09-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
07-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
31-08-2020 4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
24-08-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-08-2020 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
03-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-07-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
20-07-2020 4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
13-07-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
06-07-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
29-06-2020 1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
22-06-2020 1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
15-06-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
08-06-2020 1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
01-06-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
25-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
18-05-2020 0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
11-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
Tổng 39 lần27 lần47 lần38 lần34 lần42 lần36 lần41 lần24 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 23-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
14-09-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
07-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-08-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
24-08-2020 2 lần5 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
17-08-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
10-08-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần
03-08-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
27-07-2020 2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
20-07-2020 0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
13-07-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
06-07-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
29-06-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
22-06-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
15-06-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
08-06-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
01-06-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
25-05-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-05-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
11-05-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần4 lần
Tổng 34 lần45 lần25 lần33 lần43 lần33 lần34 lần34 lần46 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
14-09-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
07-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
31-08-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần1 lần
24-08-2020 0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
17-08-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
10-08-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
03-08-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
20-07-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
13-07-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
06-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
29-06-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần4 lần0 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
22-06-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
15-06-2020 6 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
08-06-2020 2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
01-06-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
25-05-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
18-05-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
11-05-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 33 lần43 lần36 lần35 lần32 lần42 lần36 lần34 lần31 lần38 lần