Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-03-2021 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
22-02-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
15-02-2021 1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
08-02-2021 0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
01-02-2021 1 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
25-01-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
18-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
11-01-2021 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
04-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-12-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần2 lần
21-12-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-12-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
07-12-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
30-11-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
23-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
16-11-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
09-11-2020 1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
02-11-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần7 lần1 lần
26-10-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
Tổng 25 lần38 lần41 lần24 lần45 lần30 lần37 lần34 lần33 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-03-2021 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
22-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
15-02-2021 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
08-02-2021 2 lần2 lần0 lần6 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
01-02-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
25-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
18-01-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
11-01-2021 0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
04-01-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
28-12-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
21-12-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
14-12-2020 5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
07-12-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
30-11-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
23-11-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
16-11-2020 0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
09-11-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
02-11-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
26-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 33 lần27 lần28 lần42 lần29 lần36 lần45 lần34 lần34 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-03-2021 1 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
22-02-2021 0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-02-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
08-02-2021 4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
01-02-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
25-01-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-01-2021 0 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
11-01-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
04-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
28-12-2020 1 lần6 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
21-12-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
14-12-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
07-12-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
30-11-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
23-11-2020 2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
16-11-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-11-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
02-11-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
26-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 30 lần44 lần42 lần38 lần38 lần34 lần28 lần26 lần40 lần22 lần