Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Phú Yên
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 19 lần từ 27/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-09-2021 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
20-09-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13-09-2021 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần
06-09-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
30-08-2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
23-08-2021 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần
16-08-2021 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09-08-2021 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
26-07-2021 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
19-07-2021 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12-07-2021 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần
05-07-2021 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
28-06-2021 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
14-06-2021 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07-06-2021 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
31-05-2021 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
24-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần
17-05-2021 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 19 lần từ 27/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-09-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần
20-09-2021 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
13-09-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần
06-09-2021 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần
30-08-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23-08-2021 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
16-08-2021 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
09-08-2021 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
26-07-2021 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần
19-07-2021 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần
12-07-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05-07-2021 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
28-06-2021 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần
21-06-2021 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
14-06-2021 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
07-06-2021 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
31-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24-05-2021 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
17-05-2021 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-09-2021 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20-09-2021 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
13-09-2021 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
06-09-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30-08-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần
23-08-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần
16-08-2021 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 4 lần
09-08-2021 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26-07-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
19-07-2021 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12-07-2021 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05-07-2021 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần
28-06-2021 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần
21-06-2021 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
14-06-2021 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
07-06-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
31-05-2021 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
24-05-2021 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần