Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 18/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-01-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
10-01-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
03-01-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
27-12-2019 1 lần3 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
20-12-2019 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
13-12-2019 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
06-12-2019 0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
29-11-2019 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
22-11-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
15-11-2019 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
08-11-2019 3 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
01-11-2019 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
25-10-2019 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
18-10-2019 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
11-10-2019 6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
04-10-2019 1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
27-09-2019 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
20-09-2019 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
13-09-2019 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
06-09-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
Tổng 34 lần42 lần32 lần32 lần45 lần39 lần33 lần28 lần40 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 18-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-01-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
10-01-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
03-01-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
27-12-2019 0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
20-12-2019 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
13-12-2019 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
06-12-2019 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
29-11-2019 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
22-11-2019 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
15-11-2019 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
08-11-2019 4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
01-11-2019 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
25-10-2019 3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
18-10-2019 0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
11-10-2019 0 lần1 lần2 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
04-10-2019 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
27-09-2019 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
20-09-2019 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
13-09-2019 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
06-09-2019 4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng 38 lần36 lần44 lần37 lần38 lần40 lần29 lần38 lần32 lần28 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-01-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
10-01-2020 4 lần0 lần6 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
03-01-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
27-12-2019 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
20-12-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
13-12-2019 1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
06-12-2019 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
29-11-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
22-11-2019 2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
15-11-2019 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
08-11-2019 4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
01-11-2019 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
25-10-2019 1 lần1 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-10-2019 4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
11-10-2019 2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
04-10-2019 3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-2019 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-09-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
13-09-2019 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
06-09-2019 2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 47 lần32 lần35 lần38 lần39 lần30 lần31 lần32 lần35 lần41 lần