Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 24/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-06-2022 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
17-06-2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
10-06-2022 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
03-06-2022 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
27-05-2022 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
20-05-2022 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
13-05-2022 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
06-05-2022 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
29-04-2022 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần
22-04-2022 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 6 lần
15-04-2022 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
08-04-2022 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần
01-04-2022 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-03-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
18-03-2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
11-03-2022 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
04-03-2022 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
25-02-2022 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18-02-2022 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11-02-2022 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 24/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-06-2022 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
17-06-2022 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần
10-06-2022 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần
03-06-2022 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
27-05-2022 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
20-05-2022 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần
13-05-2022 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06-05-2022 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 3 lần
29-04-2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
22-04-2022 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
15-04-2022 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
08-04-2022 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
01-04-2022 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
25-03-2022 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
18-03-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
11-03-2022 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
04-03-2022 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần
25-02-2022 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần
18-02-2022 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần
11-02-2022 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-06-2022 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
17-06-2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
10-06-2022 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 7 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
03-06-2022 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần
27-05-2022 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
20-05-2022 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
13-05-2022 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
06-05-2022 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
29-04-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
22-04-2022 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
15-04-2022 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
08-04-2022 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01-04-2022 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
25-03-2022 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
18-03-2022 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần
11-03-2022 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần
04-03-2022 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
25-02-2022 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần
18-02-2022 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
11-02-2022 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần