Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-02-2021 2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
12-02-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
05-02-2021 4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần
29-01-2021 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-2021 1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
15-01-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
08-01-2021 5 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
01-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
25-12-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-12-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
11-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
04-12-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
27-11-2020 4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
20-11-2020 2 lần7 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
13-11-2020 0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
06-11-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
30-10-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
23-10-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
16-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 31 lần29 lần32 lần43 lần32 lần43 lần28 lần41 lần34 lần29 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-02-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12-02-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
05-02-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-01-2021 1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
22-01-2021 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
15-01-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
08-01-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
01-01-2021 3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
25-12-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
18-12-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
11-12-2020 0 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
04-12-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-11-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-11-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
13-11-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
06-11-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
30-10-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
23-10-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
16-10-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 37 lần34 lần44 lần43 lần27 lần26 lần34 lần43 lần27 lần27 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-02-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
12-02-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
05-02-2021 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
29-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-01-2021 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
15-01-2021 1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
08-01-2021 0 lần1 lần6 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
01-01-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
25-12-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
18-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
11-12-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
04-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
27-11-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
20-11-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
13-11-2020 3 lần0 lần1 lần7 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
06-11-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
23-10-2020 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
16-10-2020 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 27 lần28 lần41 lần43 lần42 lần36 lần24 lần26 lần32 lần43 lần