Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 29/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
18-09-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
11-09-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
04-09-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
28-08-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
21-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
14-08-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
07-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
31-07-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
24-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
17-07-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
10-07-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-07-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
26-06-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
19-06-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
12-06-2020 2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
05-06-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
29-05-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
22-05-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
15-05-2020 1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần6 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 28 lần49 lần39 lần28 lần31 lần43 lần42 lần32 lần31 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 20 lần từ 29-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
18-09-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
11-09-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
28-08-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
21-08-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
07-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
31-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
24-07-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
17-07-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
10-07-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
03-07-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
26-06-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
19-06-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
12-06-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05-06-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
29-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
22-05-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
15-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 35 lần39 lần36 lần36 lần35 lần28 lần35 lần31 lần46 lần39 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-09-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
11-09-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
04-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
28-08-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
21-08-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
14-08-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
07-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần1 lần
31-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
24-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
17-07-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
10-07-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần0 lần
03-07-2020 0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
26-06-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
19-06-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
12-06-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
05-06-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
29-05-2020 4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-05-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
15-05-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 28 lần36 lần39 lần33 lần30 lần31 lần27 lần48 lần46 lần42 lần