Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền bắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Miền bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 ngày từ 22/08/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-08-2019 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21-08-2019 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần
20-08-2019 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 7 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
19-08-2019 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần
18-08-2019 5 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần
17-08-2019 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 5 lần
16-08-2019 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15-08-2019 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14-08-2019 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần
13-08-2019 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
12-08-2019 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11-08-2019 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 5 lần 1 lần
10-08-2019 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần 2 lần 4 lần
09-08-2019 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần
08-08-2019 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 6 lần
07-08-2019 5 lần 5 lần 5 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
06-08-2019 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 6 lần
05-08-2019 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 7 lần
04-08-2019 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
03-08-2019 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần
Tổng 57 lần 38 lần 45 lần 60 lần 52 lần 68 lần 57 lần 50 lần 48 lần 65 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Miền bắc trong vòng 20 ngày từ 22-08-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-08-2019 5 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần
21-08-2019 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 3 lần 5 lần 3 lần
20-08-2019 3 lần 5 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần
19-08-2019 3 lần 3 lần 6 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 7 lần 4 lần 1 lần
18-08-2019 4 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần
17-08-2019 7 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần
16-08-2019 4 lần 6 lần 3 lần 8 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15-08-2019 2 lần 6 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
14-08-2019 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 7 lần 5 lần
13-08-2019 4 lần 3 lần 6 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 4 lần 2 lần
12-08-2019 2 lần 4 lần 5 lần 6 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
11-08-2019 2 lần 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 5 lần 5 lần 3 lần 4 lần 1 lần
10-08-2019 3 lần 2 lần 5 lần 5 lần 4 lần 8 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần
09-08-2019 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 6 lần 4 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần
08-08-2019 3 lần 3 lần 6 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 6 lần 2 lần
07-08-2019 6 lần 3 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 5 lần 3 lần 4 lần 4 lần
06-08-2019 4 lần 5 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 7 lần 3 lần
05-08-2019 1 lần 6 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần
04-08-2019 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 5 lần 4 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần
03-08-2019 2 lần 2 lần 7 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 4 lần 5 lần 2 lần
Tổng 68 lần 71 lần 82 lần 80 lần 77 lần 77 lần 65 lần 64 lần 86 lần 50 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11-08-2019 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần
17-08-2019 9 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
13-08-2019 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
16-08-2019 0 lần 9 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 6 lần 7 lần 0 lần
20-08-2019 6 lần 0 lần 3 lần 14 lần 5 lần 21 lần 12 lần 3 lần 11 lần 5 lần
14-08-2019 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 7 lần
12-08-2019 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
19-08-2019 9 lần 0 lần 0 lần 12 lần 0 lần 4 lần 17 lần 5 lần 7 lần 23 lần
04-08-2019 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần
15-08-2019 0 lần 0 lần 0 lần 7 lần 5 lần 5 lần 0 lần 0 lần 0 lần 0 lần
18-08-2019 14 lần 10 lần 5 lần 0 lần 10 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần
22-08-2019 5 lần 3 lần 23 lần 22 lần 22 lần 27 lần 13 lần 7 lần 11 lần 17 lần
21-08-2019 11 lần 11 lần 4 lần 5 lần 6 lần 11 lần 10 lần 25 lần 4 lần 5 lần
Tổng 57 lần 38 lần 45 lần 60 lần 52 lần 68 lần 57 lần 50 lần 48 lần 65 lần
ads