Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
13-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
06-02-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30-01-2021 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-01-2021 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
16-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-01-2021 3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
02-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần
19-12-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
12-12-2020 3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
05-12-2020 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
28-11-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
21-11-2020 3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
14-11-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
07-11-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
31-10-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
24-10-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
17-10-2020 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng 35 lần31 lần31 lần33 lần36 lần27 lần41 lần39 lần31 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-02-2021 2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
13-02-2021 0 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
30-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
23-01-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
16-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
09-01-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
02-01-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
26-12-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-12-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
12-12-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
05-12-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
28-11-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
21-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần
14-11-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-11-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
31-10-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
24-10-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
17-10-2020 3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 36 lần28 lần28 lần31 lần43 lần34 lần28 lần35 lần45 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-02-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
13-02-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-02-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
30-01-2021 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
23-01-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16-01-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
02-01-2021 2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
26-12-2020 0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
19-12-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
12-12-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
05-12-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần6 lần0 lần3 lần1 lần
28-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
21-11-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
14-11-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
07-11-2020 3 lần0 lần0 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
31-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
24-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
17-10-2020 1 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 28 lần38 lần27 lần43 lần33 lần27 lần37 lần41 lần41 lần27 lần