Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-05-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
23-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
16-05-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
09-05-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
02-05-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
28-03-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
21-03-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
14-03-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
07-03-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
29-02-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
22-02-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
15-02-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
08-02-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
01-02-2020 1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
25-01-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
18-01-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
11-01-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
04-01-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
28-12-2019 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần
21-12-2019 0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần0 lần
Tổng 28 lần40 lần40 lần31 lần34 lần42 lần30 lần31 lần46 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 04-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-05-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-05-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
16-05-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
09-05-2020 5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
02-05-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
28-03-2020 2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
21-03-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
14-03-2020 1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
07-03-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
29-02-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
22-02-2020 4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
15-02-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần
08-02-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
01-02-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
25-01-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
18-01-2020 4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần0 lần5 lần
11-01-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
04-01-2020 2 lần0 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
28-12-2019 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
21-12-2019 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 39 lần25 lần34 lần49 lần35 lần42 lần38 lần28 lần25 lần45 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-05-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
23-05-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
16-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
09-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
02-05-2020 3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
28-03-2020 3 lần4 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
21-03-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
14-03-2020 4 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
07-03-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần
29-02-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
22-02-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
15-02-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
08-02-2020 2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
01-02-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
25-01-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
18-01-2020 5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
11-01-2020 0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần
04-01-2020 2 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
28-12-2019 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần5 lần
21-12-2019 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 36 lần46 lần39 lần36 lần33 lần30 lần31 lần33 lần30 lần46 lần