Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 25/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
12-09-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
29-08-2020 5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
22-08-2020 2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15-08-2020 1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
08-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần
01-08-2020 3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
25-07-2020 6 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
18-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
11-07-2020 0 lần0 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
04-07-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
27-06-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
20-06-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-06-2020 3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
06-06-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
30-05-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
23-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
16-05-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần
09-05-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng 49 lần34 lần33 lần43 lần33 lần38 lần34 lần30 lần27 lần39 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 20 lần từ 25-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-09-2020 3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2020 3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
05-09-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
29-08-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
22-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
08-08-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần0 lần5 lần0 lần
01-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
25-07-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
18-07-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11-07-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
04-07-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
27-06-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-06-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
13-06-2020 0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
06-06-2020 2 lần0 lần4 lần0 lần0 lần5 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
30-05-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-05-2020 2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
16-05-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
09-05-2020 5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 41 lần38 lần29 lần38 lần36 lần44 lần33 lần27 lần43 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-09-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần6 lần4 lần2 lần
12-09-2020 0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
05-09-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
29-08-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
22-08-2020 1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần1 lần2 lần
15-08-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
01-08-2020 0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần
25-07-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
18-07-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
11-07-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
04-07-2020 0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
27-06-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
20-06-2020 0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
13-06-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
06-06-2020 0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
30-05-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
23-05-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
16-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
09-05-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần
Tổng 28 lần32 lần46 lần38 lần28 lần33 lần27 lần48 lần37 lần43 lần