Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 24/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
13-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
06-09-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-08-2020 3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
09-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
02-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
26-07-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
19-07-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
12-07-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
05-07-2020 3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
28-06-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
21-06-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
14-06-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
07-06-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-05-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
24-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
17-05-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
10-05-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần
Tổng 35 lần35 lần41 lần32 lần36 lần33 lần33 lần33 lần43 lần39 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 24-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-09-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-09-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
30-08-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
23-08-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
16-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần6 lần1 lần0 lần
09-08-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
02-08-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
26-07-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
19-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
12-07-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
05-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
28-06-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
21-06-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
14-06-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
07-06-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-05-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
24-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
17-05-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
10-05-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
Tổng 37 lần46 lần37 lần27 lần36 lần34 lần34 lần41 lần43 lần25 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-09-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
13-09-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
30-08-2020 0 lần0 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
23-08-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
09-08-2020 3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
02-08-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
26-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
19-07-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
12-07-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
05-07-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
28-06-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
21-06-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
14-06-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
07-06-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
31-05-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
24-05-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
17-05-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
10-05-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 32 lần38 lần27 lần34 lần49 lần35 lần35 lần35 lần34 lần41 lần