Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 19 lần từ 19/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2021 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
12-09-2021 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
05-09-2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
29-08-2021 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần
22-08-2021 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
15-08-2021 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
25-07-2021 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
18-07-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần
11-07-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
04-07-2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
27-06-2021 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
20-06-2021 4 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
13-06-2021 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
06-06-2021 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
30-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần
23-05-2021 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
16-05-2021 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
09-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 5 lần
02-05-2021 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 19 lần từ 19/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2021 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
12-09-2021 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
05-09-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29-08-2021 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
22-08-2021 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
15-08-2021 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
25-07-2021 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần
18-07-2021 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
11-07-2021 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần
04-07-2021 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
27-06-2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
20-06-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
13-06-2021 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
06-06-2021 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần
30-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
23-05-2021 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần
16-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09-05-2021 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-05-2021 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2021 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
12-09-2021 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05-09-2021 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29-08-2021 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
22-08-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
15-08-2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25-07-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
18-07-2021 2 lần 3 lần 4 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần
11-07-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
04-07-2021 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
27-06-2021 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
20-06-2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-06-2021 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần
06-06-2021 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
30-05-2021 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần
23-05-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
16-05-2021 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần
09-05-2021 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần
02-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần