Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
31-05-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
24-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
17-05-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
10-05-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần
03-05-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
26-04-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần
29-03-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
22-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
15-03-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
08-03-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
01-03-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
23-02-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
16-02-2020 1 lần0 lần5 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
09-02-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
02-02-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
26-01-2020 0 lần4 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-01-2020 5 lần1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
12-01-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
05-01-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần
29-12-2019 0 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 31 lần34 lần41 lần29 lần47 lần22 lần40 lần40 lần34 lần42 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 04-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
31-05-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
24-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
17-05-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
10-05-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
03-05-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
26-04-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
29-03-2020 4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
22-03-2020 0 lần0 lần1 lần0 lần7 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
15-03-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần
08-03-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần6 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
01-03-2020 5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
23-02-2020 5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
16-02-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
09-02-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
02-02-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
26-01-2020 1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
19-01-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
12-01-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
05-01-2020 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
29-12-2019 3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng 40 lần35 lần27 lần23 lần47 lần46 lần33 lần37 lần31 lần41 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
31-05-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
24-05-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
17-05-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
10-05-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
03-05-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
26-04-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
22-03-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần5 lần
15-03-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
08-03-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
01-03-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
23-02-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần
16-02-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
09-02-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
02-02-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần5 lần1 lần
26-01-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
19-01-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
05-01-2020 2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
29-12-2019 1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần33 lần31 lần40 lần39 lần37 lần52 lần36 lần34 lần31 lần