Thống kê đầu đuôi XSKT - Bảng đầu đuôi xổ số Kon Tum

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kon Tum

Thống kê đầu loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-02-2021 0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần6 lần
14-02-2021 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần7 lần1 lần0 lần
07-02-2021 3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
31-01-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
24-01-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
17-01-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
10-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
03-01-2021 2 lần0 lần6 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
27-12-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
20-12-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần6 lần1 lần
13-12-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
06-12-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
29-11-2020 4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
22-11-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
15-11-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
08-11-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
01-11-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
25-10-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
18-10-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 31 lần31 lần42 lần30 lần28 lần24 lần44 lần44 lần36 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kon Tum trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-02-2021 4 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
14-02-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
07-02-2021 0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần
31-01-2021 0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
24-01-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần
17-01-2021 1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
10-01-2021 4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
03-01-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
27-12-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
20-12-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần7 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
13-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
06-12-2020 3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
29-11-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
22-11-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
15-11-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
08-11-2020 4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
01-11-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
25-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 38 lần27 lần37 lần31 lần32 lần34 lần37 lần35 lần39 lần32 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-02-2021 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
14-02-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
07-02-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
31-01-2021 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
24-01-2021 1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17-01-2021 0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
10-01-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
03-01-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
27-12-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
20-12-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
13-12-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
06-12-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
29-11-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần6 lần
22-11-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
15-11-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
08-11-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
01-11-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
25-10-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
18-10-2020 2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 33 lần39 lần39 lần31 lần32 lần33 lần39 lần31 lần35 lần30 lần