Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 11/08/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
02-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
26-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
19-07-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
12-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
05-07-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
28-06-2020 1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần5 lần4 lần3 lần
21-06-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
14-06-2020 1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
07-06-2020 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
31-05-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
24-05-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
17-05-2020 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
10-05-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
03-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
29-03-2020 4 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
22-03-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
15-03-2020 4 lần0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
08-03-2020 2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
01-03-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng 42 lần22 lần36 lần35 lần33 lần36 lần35 lần52 lần32 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 11-08-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
26-07-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
19-07-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
12-07-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần0 lần
05-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
28-06-2020 2 lần2 lần0 lần7 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
21-06-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
14-06-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
07-06-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
31-05-2020 3 lần0 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
24-05-2020 3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
17-05-2020 3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
10-05-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
03-05-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
29-03-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
22-03-2020 2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
15-03-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
08-03-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
01-03-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 44 lần27 lần38 lần42 lần38 lần35 lần38 lần32 lần30 lần36 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
09-08-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
26-07-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
19-07-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
12-07-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-07-2020 1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
28-06-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
21-06-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
14-06-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-06-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
31-05-2020 2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần
24-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
17-05-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
10-05-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
03-05-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
29-03-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
22-03-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
15-03-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
08-03-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
01-03-2020 2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
Tổng 38 lần26 lần42 lần39 lần28 lần50 lần41 lần31 lần31 lần34 lần