Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-02-2021 3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
21-02-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
14-02-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
07-02-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần
31-01-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
24-01-2021 0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
17-01-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
10-01-2021 1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
03-01-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần4 lần1 lần
27-12-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
20-12-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
13-12-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
06-12-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần1 lần
29-11-2020 0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
22-11-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
15-11-2020 3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
08-11-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
01-11-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
25-10-2020 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 26 lần35 lần32 lần31 lần36 lần37 lần37 lần39 lần35 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-02-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
21-02-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
14-02-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
07-02-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
31-01-2021 2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
24-01-2021 2 lần3 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
17-01-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
10-01-2021 4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
03-01-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
27-12-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
20-12-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
13-12-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
06-12-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-11-2020 0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
22-11-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
15-11-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
08-11-2020 0 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
01-11-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
25-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 36 lần30 lần23 lần44 lần36 lần29 lần38 lần35 lần38 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-02-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
21-02-2021 4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
14-02-2021 5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
07-02-2021 4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
31-01-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
24-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
17-01-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
10-01-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần6 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
03-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
27-12-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
20-12-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
13-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
06-12-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
29-11-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
22-11-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-11-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
08-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
01-11-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
25-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 33 lần26 lần40 lần42 lần32 lần43 lần32 lần32 lần36 lần26 lần