Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 03/12/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
29-11-2020 0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
22-11-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
15-11-2020 3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
08-11-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
01-11-2020 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
25-10-2020 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
18-10-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
11-10-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
04-10-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần
27-09-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
13-09-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
06-09-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30-08-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-08-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
16-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
09-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
02-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
26-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
19-07-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 33 lần32 lần25 lần40 lần41 lần39 lần38 lần39 lần31 lần42 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 03-12-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
29-11-2020 0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
22-11-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
15-11-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
08-11-2020 0 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
01-11-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
25-10-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
18-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
11-10-2020 2 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
04-10-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
27-09-2020 5 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
20-09-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
13-09-2020 3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
30-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
23-08-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần
16-08-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
26-07-2020 0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần
19-07-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 34 lần35 lần35 lần41 lần41 lần34 lần33 lần37 lần32 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
29-11-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
22-11-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
15-11-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
08-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
01-11-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
25-10-2020 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18-10-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
11-10-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
04-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
27-09-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-09-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
13-09-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-09-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
30-08-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
16-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
09-08-2020 1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
02-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
26-07-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
19-07-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 29 lần32 lần37 lần47 lần35 lần40 lần35 lần37 lần33 lần35 lần