Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 27/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-01-2020 2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
19-01-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
12-01-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
05-01-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
29-12-2019 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
22-12-2019 0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
15-12-2019 4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
08-12-2019 4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
01-12-2019 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
24-11-2019 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
17-11-2019 2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
10-11-2019 0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần0 lần4 lần3 lần
03-11-2019 2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
27-10-2019 4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
20-10-2019 1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
13-10-2019 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
06-10-2019 3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
29-09-2019 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
22-09-2019 0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
15-09-2019 3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
Tổng 42 lần32 lần43 lần34 lần32 lần36 lần33 lần38 lần43 lần27 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 20 lần từ 27-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-01-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
19-01-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-2020 1 lần0 lần4 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
05-01-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
29-12-2019 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
22-12-2019 3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
15-12-2019 0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
08-12-2019 2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
01-12-2019 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần4 lần1 lần
24-11-2019 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
17-11-2019 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
10-11-2019 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-11-2019 2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
27-10-2019 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
20-10-2019 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
13-10-2019 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
06-10-2019 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
29-09-2019 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
22-09-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
15-09-2019 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 34 lần38 lần41 lần38 lần41 lần36 lần34 lần27 lần38 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-01-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
19-01-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
12-01-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
05-01-2020 0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
29-12-2019 4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
22-12-2019 1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
15-12-2019 0 lần1 lần2 lần7 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
08-12-2019 5 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
01-12-2019 2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
24-11-2019 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
17-11-2019 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-11-2019 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
03-11-2019 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
27-10-2019 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
20-10-2019 1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần7 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
13-10-2019 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
06-10-2019 3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
29-09-2019 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
22-09-2019 4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
15-09-2019 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 43 lần38 lần24 lần42 lần26 lần52 lần27 lần38 lần33 lần37 lần