Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 30/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-09-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
19-09-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
12-09-2020 3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
05-09-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
29-08-2020 1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
22-08-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần
08-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần5 lần
01-08-2020 0 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
25-07-2020 0 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
18-07-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
11-07-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
04-07-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
27-06-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
20-06-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
13-06-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
06-06-2020 0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
30-05-2020 0 lần5 lần0 lần4 lần3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
23-05-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
16-05-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
Tổng 28 lần46 lần23 lần48 lần32 lần46 lần28 lần40 lần41 lần28 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 30-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-09-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-09-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
29-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
22-08-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần
15-08-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
08-08-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
01-08-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
25-07-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
18-07-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
11-07-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần6 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
04-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
27-06-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
20-06-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
13-06-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
06-06-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần6 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
30-05-2020 2 lần0 lần2 lần6 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
23-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
16-05-2020 1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
Tổng 41 lần26 lần39 lần34 lần47 lần36 lần30 lần34 lần44 lần29 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-09-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
19-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-09-2020 4 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
05-09-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần6 lần0 lần
22-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
15-08-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
08-08-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
01-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
25-07-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
18-07-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
11-07-2020 3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
04-07-2020 0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần6 lần0 lần
27-06-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
20-06-2020 2 lần5 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
13-06-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
06-06-2020 3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
30-05-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần6 lần3 lần
23-05-2020 2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
16-05-2020 4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 33 lần47 lần38 lần33 lần44 lần30 lần26 lần46 lần36 lần27 lần