Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 ngày từ 20/09/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-09-2019 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
07-09-2019 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần 7 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 ngày từ 20-09-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-09-2019 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
07-09-2019 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng 2 lần 7 lần 5 lần 3 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-09-2019 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
14-09-2019 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần 2 lần 3 lần 7 lần 7 lần 3 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
ads