Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 18/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2022 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
11-06-2022 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần
04-06-2022 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
28-05-2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21-05-2022 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 6 lần 0 lần
14-05-2022 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
07-05-2022 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
30-04-2022 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
23-04-2022 4 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
16-04-2022 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
09-04-2022 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02-04-2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
26-03-2022 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
19-03-2022 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
12-03-2022 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
05-03-2022 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 1 lần 0 lần
26-02-2022 0 lần 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
19-02-2022 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
12-02-2022 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
05-02-2022 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 18/06/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11-06-2022 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
04-06-2022 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
28-05-2022 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
21-05-2022 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần
14-05-2022 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
07-05-2022 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30-04-2022 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
23-04-2022 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần
16-04-2022 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
09-04-2022 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
02-04-2022 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần
26-03-2022 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19-03-2022 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
12-03-2022 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
05-03-2022 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-02-2022 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
19-02-2022 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
12-02-2022 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần
05-02-2022 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2022 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11-06-2022 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04-06-2022 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28-05-2022 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21-05-2022 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
14-05-2022 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
07-05-2022 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
30-04-2022 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
23-04-2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần
16-04-2022 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần
09-04-2022 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
02-04-2022 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
26-03-2022 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần
19-03-2022 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
12-03-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
05-03-2022 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
26-02-2022 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19-02-2022 7 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần
12-02-2022 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần
05-02-2022 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần