Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 28/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-02-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
20-02-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
13-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
06-02-2021 2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
30-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
23-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
16-01-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
02-01-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
26-12-2020 3 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
19-12-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
12-12-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
05-12-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-11-2020 0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần
21-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
14-11-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
07-11-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
31-10-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
24-10-2020 3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 30 lần40 lần27 lần38 lần44 lần23 lần31 lần34 lần40 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 28-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-02-2021 1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
20-02-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
13-02-2021 2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
06-02-2021 4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
30-01-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
23-01-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
09-01-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần
02-01-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
26-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
19-12-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
12-12-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
05-12-2020 2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
28-11-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
21-11-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14-11-2020 4 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-11-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
31-10-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần6 lần
24-10-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 32 lần25 lần45 lần31 lần39 lần37 lần34 lần30 lần32 lần37 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-02-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
20-02-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
13-02-2021 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
06-02-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
30-01-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
23-01-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
16-01-2021 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
09-01-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
02-01-2021 4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
26-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-12-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12-12-2020 0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
05-12-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
28-11-2020 0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
21-11-2020 6 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
14-11-2020 2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
07-11-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
31-10-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
24-10-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 34 lần43 lần40 lần29 lần35 lần31 lần37 lần31 lần32 lần30 lần