Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 19 lần từ 03/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2021 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
26-06-2021 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
19-06-2021 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
12-06-2021 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05-06-2021 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
29-05-2021 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
22-05-2021 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
15-05-2021 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
08-05-2021 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
01-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
24-04-2021 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
17-04-2021 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
10-04-2021 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
03-04-2021 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
27-03-2021 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 1 lần
20-03-2021 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
13-03-2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
06-03-2021 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
27-02-2021 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 19 lần từ 03/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2021 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
26-06-2021 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần
19-06-2021 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
12-06-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 4 lần
05-06-2021 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
29-05-2021 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-05-2021 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần
15-05-2021 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần
08-05-2021 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01-05-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24-04-2021 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
17-04-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10-04-2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
03-04-2021 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27-03-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
20-03-2021 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
13-03-2021 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06-03-2021 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần
27-02-2021 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2021 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần
26-06-2021 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
19-06-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12-06-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần
05-06-2021 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
29-05-2021 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
22-05-2021 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
15-05-2021 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
08-05-2021 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 1 lần
01-05-2021 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
24-04-2021 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
17-04-2021 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần
10-04-2021 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
03-04-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
27-03-2021 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
20-03-2021 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
13-03-2021 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
06-03-2021 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần
27-02-2021 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần