Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 18/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-01-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
11-01-2020 6 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
04-01-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
28-12-2019 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
21-12-2019 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
14-12-2019 3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
07-12-2019 1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
30-11-2019 0 lần0 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
23-11-2019 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
16-11-2019 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
09-11-2019 2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần5 lần
02-11-2019 1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
26-10-2019 0 lần1 lần5 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
19-10-2019 2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần2 lần6 lần0 lần
12-10-2019 1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
05-10-2019 3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
28-09-2019 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
21-09-2019 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
14-09-2019 0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
07-09-2019 0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 25 lần32 lần46 lần37 lần42 lần25 lần27 lần44 lần49 lần33 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 20 lần từ 18-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-01-2020 6 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
11-01-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần5 lần2 lần0 lần
04-01-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
28-12-2019 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
21-12-2019 4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
14-12-2019 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
07-12-2019 2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
30-11-2019 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
23-11-2019 0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16-11-2019 4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
09-11-2019 1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
02-11-2019 4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
26-10-2019 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
19-10-2019 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
12-10-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần4 lần
05-10-2019 3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
28-09-2019 4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
21-09-2019 3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-09-2019 1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
07-09-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 49 lần38 lần31 lần28 lần40 lần37 lần30 lần41 lần35 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-01-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
11-01-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
04-01-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
28-12-2019 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
21-12-2019 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần2 lần
14-12-2019 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
07-12-2019 1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
30-11-2019 1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
23-11-2019 4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
16-11-2019 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
09-11-2019 2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
02-11-2019 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
26-10-2019 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
19-10-2019 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
12-10-2019 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
05-10-2019 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
28-09-2019 2 lần5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
21-09-2019 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
14-09-2019 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần0 lần
07-09-2019 1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 32 lần34 lần40 lần37 lần36 lần27 lần36 lần44 lần42 lần32 lần