Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 08/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
26-06-2020 0 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
19-06-2020 6 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-06-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
05-06-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
29-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
22-05-2020 6 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
15-05-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
08-05-2020 0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
01-05-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
24-04-2020 3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
27-03-2020 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-03-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần8 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
13-03-2020 1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
06-03-2020 1 lần0 lần2 lần0 lần6 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
28-02-2020 0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
21-02-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần4 lần
14-02-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
07-02-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
31-01-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 36 lần40 lần40 lần28 lần33 lần37 lần44 lần31 lần40 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 08-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-07-2020 0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
26-06-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
19-06-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
12-06-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
05-06-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
29-05-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
22-05-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
15-05-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
08-05-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
01-05-2020 4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần
24-04-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
27-03-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
20-03-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
13-03-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-03-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
28-02-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
21-02-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
14-02-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
07-02-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
31-01-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 36 lần41 lần38 lần25 lần37 lần41 lần48 lần28 lần35 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-07-2020 3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
26-06-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
19-06-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
12-06-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-06-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần7 lần0 lần0 lần2 lần
29-05-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần6 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
22-05-2020 4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
15-05-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
08-05-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
01-05-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
24-04-2020 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
27-03-2020 1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
20-03-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-03-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
06-03-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
28-02-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
21-02-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
14-02-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
07-02-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
31-01-2020 1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
Tổng 38 lần28 lần40 lần34 lần36 lần43 lần50 lần29 lần31 lần31 lần