Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 20-06-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Gia Lai
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 19 lần từ 18/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11-06-2021 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
04-06-2021 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28-05-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
14-05-2021 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
07-05-2021 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-04-2021 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
23-04-2021 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
16-04-2021 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09-04-2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần
02-04-2021 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26-03-2021 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần
19-03-2021 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12-03-2021 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
05-03-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
26-02-2021 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
19-02-2021 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 5 lần
12-02-2021 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 19 lần từ 18/06/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2021 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
11-06-2021 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04-06-2021 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
28-05-2021 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
21-05-2021 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
14-05-2021 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
30-04-2021 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23-04-2021 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
16-04-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
09-04-2021 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
02-04-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
26-03-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19-03-2021 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
12-03-2021 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05-03-2021 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
26-02-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-02-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
12-02-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-06-2021 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
11-06-2021 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
04-06-2021 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
28-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21-05-2021 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
14-05-2021 4 lần 1 lần 1 lần 6 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
07-05-2021 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần
30-04-2021 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-04-2021 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
16-04-2021 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
09-04-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần
02-04-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần
26-03-2021 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần
19-03-2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
12-03-2021 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
05-03-2021 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-02-2021 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
19-02-2021 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
12-02-2021 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần