Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 04/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-02-2021 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
19-02-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
12-02-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
05-02-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
29-01-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần
22-01-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
15-01-2021 3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
08-01-2021 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
01-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần7 lần0 lần
25-12-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
18-12-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
11-12-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
04-12-2020 1 lần1 lần1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
27-11-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
20-11-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
13-11-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
06-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30-10-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
23-10-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 34 lần28 lần30 lần40 lần36 lần28 lần36 lần31 lần50 lần29 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 20 lần từ 04-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-02-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
19-02-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
12-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
05-02-2021 1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
29-01-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần
22-01-2021 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
15-01-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần4 lần2 lần
08-01-2021 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
01-01-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
25-12-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
18-12-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
11-12-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
04-12-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
27-11-2020 0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
20-11-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
13-11-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
06-11-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
30-10-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
23-10-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 28 lần33 lần29 lần33 lần30 lần40 lần39 lần27 lần38 lần45 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-02-2021 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
19-02-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
12-02-2021 4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
05-02-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
29-01-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
22-01-2021 1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
15-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
08-01-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
01-01-2021 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần
25-12-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
18-12-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
11-12-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
04-12-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
27-11-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
20-11-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
13-11-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
06-11-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
30-10-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 39 lần23 lần38 lần32 lần36 lần43 lần40 lần27 lần31 lần33 lần