Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 25/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-09-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
14-09-2020 0 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần
31-08-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần
24-08-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần2 lần
17-08-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
10-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
03-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
27-07-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
20-07-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
13-07-2020 2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-07-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
29-06-2020 1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
22-06-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
15-06-2020 0 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
08-06-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
01-06-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
25-05-2020 7 lần0 lần0 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
18-05-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
11-05-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 33 lần31 lần37 lần37 lần32 lần30 lần33 lần40 lần43 lần44 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 25-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-09-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
14-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần6 lần
24-08-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
17-08-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
10-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
03-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
27-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
20-07-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
13-07-2020 1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
06-07-2020 2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
29-06-2020 3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
15-06-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
08-06-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
01-06-2020 4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
25-05-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
18-05-2020 4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
11-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 39 lần33 lần37 lần37 lần27 lần38 lần38 lần33 lần34 lần44 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
14-09-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-09-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
31-08-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
24-08-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần
17-08-2020 4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
10-08-2020 3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
03-08-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần
27-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
20-07-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
13-07-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
06-07-2020 4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
29-06-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
22-06-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
15-06-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
08-06-2020 0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
01-06-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
25-05-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
18-05-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
11-05-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
Tổng 38 lần36 lần38 lần44 lần28 lần31 lần38 lần42 lần33 lần32 lần