Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 04/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-06-2020 0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
25-05-2020 7 lần0 lần0 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
18-05-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
11-05-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
04-05-2020 3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
30-03-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
23-03-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
16-03-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần
09-03-2020 3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
02-03-2020 2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24-02-2020 0 lần4 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
17-02-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
10-02-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
03-02-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
27-01-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
20-01-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
13-01-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
06-01-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
30-12-2019 0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
23-12-2019 4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 37 lần34 lần30 lần33 lần26 lần39 lần42 lần44 lần39 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 04-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-06-2020 4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
25-05-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
18-05-2020 4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
11-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
04-05-2020 2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
30-03-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
23-03-2020 2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
16-03-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
09-03-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
02-03-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
24-02-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
17-02-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
10-02-2020 0 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần5 lần4 lần
03-02-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
27-01-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-01-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13-01-2020 2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
06-01-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
30-12-2019 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
23-12-2019 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 33 lần33 lần34 lần38 lần35 lần45 lần35 lần31 lần38 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-06-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
25-05-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
18-05-2020 1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
11-05-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
04-05-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
30-03-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
23-03-2020 0 lần0 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
16-03-2020 0 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
09-03-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
02-03-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần
24-02-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
17-02-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
10-02-2020 2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
03-02-2020 5 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
27-01-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
20-01-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
13-01-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
06-01-2020 2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
30-12-2019 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
23-12-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 29 lần37 lần41 lần44 lần29 lần40 lần39 lần33 lần33 lần35 lần