Thống kê đầu đuôi XSDT - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Tháp

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-02-2021 4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
15-02-2021 1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
08-02-2021 5 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
01-02-2021 4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
25-01-2021 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
18-01-2021 2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
11-01-2021 3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
04-01-2021 2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần5 lần1 lần
28-12-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
21-12-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
14-12-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
07-12-2020 2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
30-11-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
23-11-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
16-11-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
09-11-2020 3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
02-11-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
26-10-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
19-10-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
Tổng 39 lần35 lần30 lần31 lần32 lần42 lần34 lần35 lần36 lần28 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Tháp trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-02-2021 4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
15-02-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
08-02-2021 0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần
01-02-2021 3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
25-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
18-01-2021 0 lần1 lần0 lần0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
11-01-2021 0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
04-01-2021 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
28-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
21-12-2020 4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
14-12-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
07-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
30-11-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
23-11-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
16-11-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
09-11-2020 0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần
02-11-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
26-10-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
19-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 35 lần27 lần32 lần28 lần39 lần37 lần33 lần38 lần36 lần37 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-02-2021 4 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
15-02-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
08-02-2021 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
01-02-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
25-01-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
18-01-2021 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
11-01-2021 1 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
04-01-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
28-12-2020 0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
21-12-2020 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
14-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
07-12-2020 2 lần0 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
30-11-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
23-11-2020 1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
16-11-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
09-11-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
02-11-2020 0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
26-10-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
19-10-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
Tổng 31 lần43 lần38 lần39 lần32 lần29 lần31 lần27 lần36 lần36 lần