Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Nông

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 20/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19-09-2020 0 lần4 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
12-09-2020 3 lần5 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần6 lần3 lần0 lần0 lần
29-08-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
22-08-2020 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần
15-08-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
08-08-2020 3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
01-08-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
25-07-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
18-07-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
11-07-2020 0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
04-07-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
27-06-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
20-06-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
13-06-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
06-06-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
30-05-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
23-05-2020 2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
16-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
09-05-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 38 lần45 lần30 lần37 lần25 lần33 lần32 lần45 lần33 lần42 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 20-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
19-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
12-09-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
05-09-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
29-08-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
22-08-2020 2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
15-08-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần
08-08-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
01-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
25-07-2020 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
18-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
11-07-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
04-07-2020 5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần
27-06-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
20-06-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
13-06-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
06-06-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
30-05-2020 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
23-05-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
16-05-2020 4 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
09-05-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 34 lần39 lần35 lần34 lần42 lần46 lần37 lần33 lần27 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
19-09-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần4 lần
12-09-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05-09-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
29-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
22-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
15-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
08-08-2020 1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
01-08-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
25-07-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
18-07-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
11-07-2020 1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
04-07-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
27-06-2020 3 lần8 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
20-06-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
13-06-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
06-06-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
30-05-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-05-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần
16-05-2020 1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
09-05-2020 4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 30 lần41 lần29 lần43 lần34 lần44 lần30 lần38 lần34 lần37 lần