Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Nông

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Nông
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Nông trong vòng 19 lần từ 25/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần
18-09-2021 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
11-09-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
04-09-2021 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần
28-08-2021 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần
21-08-2021 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
14-08-2021 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
24-07-2021 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
17-07-2021 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
10-07-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
03-07-2021 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
26-06-2021 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
19-06-2021 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
12-06-2021 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
05-06-2021 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
29-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
22-05-2021 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
15-05-2021 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
08-05-2021 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Nông trong vòng 19 lần từ 25/09/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2021 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
18-09-2021 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần
11-09-2021 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
04-09-2021 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28-08-2021 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
21-08-2021 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
14-08-2021 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
24-07-2021 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
17-07-2021 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
10-07-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần
03-07-2021 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26-06-2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
19-06-2021 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
12-06-2021 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
05-06-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
29-05-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-05-2021 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
15-05-2021 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
08-05-2021 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-09-2021 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần
18-09-2021 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
11-09-2021 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
04-09-2021 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
28-08-2021 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
21-08-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần
14-08-2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 1 lần
24-07-2021 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
17-07-2021 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10-07-2021 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
03-07-2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
26-06-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-06-2021 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
12-06-2021 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
05-06-2021 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
29-05-2021 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
22-05-2021 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
08-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần