Thống kê đầu đuôi XSDNO - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Nông

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Nông

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-02-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2021 0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
13-02-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
06-02-2021 3 lần0 lần3 lần6 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
30-01-2021 0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
23-01-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
16-01-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần7 lần1 lần
09-01-2021 1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
02-01-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
26-12-2020 1 lần5 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
19-12-2020 3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-12-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
05-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
28-11-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
21-11-2020 1 lần3 lần6 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
14-11-2020 0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
07-11-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
31-10-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
24-10-2020 5 lần0 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 28 lần36 lần46 lần48 lần26 lần34 lần27 lần23 lần33 lần41 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Nông trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-02-2021 1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2021 2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần
13-02-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
06-02-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
30-01-2021 3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
23-01-2021 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
16-01-2021 4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
09-01-2021 3 lần1 lần4 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
02-01-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
26-12-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
19-12-2020 0 lần7 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
12-12-2020 5 lần1 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
05-12-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
28-11-2020 1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
21-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
14-11-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
07-11-2020 0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
31-10-2020 5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
24-10-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 36 lần39 lần30 lần30 lần39 lần33 lần35 lần36 lần31 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-02-2021 0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
20-02-2021 1 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
13-02-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần7 lần0 lần2 lần
06-02-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
30-01-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
23-01-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
16-01-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
09-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
02-01-2021 4 lần5 lần0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
26-12-2020 4 lần1 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
19-12-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
12-12-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
05-12-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần
28-11-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
21-11-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
14-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
07-11-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
31-10-2020 2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
24-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
Tổng 34 lần36 lần35 lần28 lần28 lần31 lần40 lần40 lần38 lần32 lần