Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Nẵng
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 02/07/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
29-06-2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
25-06-2022 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
22-06-2022 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18-06-2022 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
15-06-2022 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần
11-06-2022 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08-06-2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04-06-2022 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
01-06-2022 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
28-05-2022 8 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
25-05-2022 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21-05-2022 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
18-05-2022 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
14-05-2022 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 6 lần
11-05-2022 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
07-05-2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
04-05-2022 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
30-04-2022 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
27-04-2022 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 20 lần từ 02/07/2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
29-06-2022 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
25-06-2022 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
22-06-2022 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
18-06-2022 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
15-06-2022 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11-06-2022 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
08-06-2022 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
04-06-2022 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần
01-06-2022 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
28-05-2022 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
25-05-2022 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
21-05-2022 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
18-05-2022 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
14-05-2022 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
11-05-2022 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
07-05-2022 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 7 lần 3 lần
04-05-2022 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
30-04-2022 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
27-04-2022 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-07-2022 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
29-06-2022 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
25-06-2022 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22-06-2022 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
18-06-2022 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
15-06-2022 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần
11-06-2022 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần
08-06-2022 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
04-06-2022 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
01-06-2022 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
28-05-2022 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 3 lần
25-05-2022 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21-05-2022 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần
18-05-2022 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần
14-05-2022 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
11-05-2022 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
07-05-2022 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần
04-05-2022 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần
30-04-2022 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
27-04-2022 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần