Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
17-02-2021 1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
10-02-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
03-02-2021 0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
27-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
20-01-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
13-01-2021 3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần5 lần1 lần
06-01-2021 3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
30-12-2020 0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
23-12-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16-12-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
09-12-2020 2 lần5 lần1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần0 lần0 lần4 lần
02-12-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần6 lần0 lần4 lần1 lần
25-11-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
18-11-2020 1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
11-11-2020 6 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
04-11-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
28-10-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
21-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 32 lần40 lần34 lần35 lần26 lần40 lần41 lần27 lần38 lần29 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 0 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
17-02-2021 0 lần1 lần1 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
10-02-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
03-02-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
27-01-2021 0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần6 lần1 lần
20-01-2021 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
13-01-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
06-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
30-12-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
23-12-2020 0 lần1 lần1 lần4 lần6 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
16-12-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
09-12-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
02-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
25-11-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
18-11-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
11-11-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
04-11-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
28-10-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
21-10-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần
Tổng 31 lần28 lần31 lần39 lần38 lần30 lần33 lần40 lần40 lần32 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
17-02-2021 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-02-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
03-02-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
27-01-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
20-01-2021 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13-01-2021 2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
06-01-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
30-12-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
23-12-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
16-12-2020 4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
09-12-2020 0 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
02-12-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
25-11-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
18-11-2020 3 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
11-11-2020 1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
04-11-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
28-10-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
21-10-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
Tổng 36 lần33 lần29 lần36 lần31 lần45 lần34 lần37 lần38 lần23 lần