Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 05/06/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-06-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
27-05-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
20-05-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
13-05-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
06-05-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
29-04-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
25-03-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
18-03-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần
11-03-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần
04-03-2020 1 lần0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
26-02-2020 4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần0 lần0 lần
19-02-2020 1 lần6 lần0 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
12-02-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
05-02-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-01-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
22-01-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
15-01-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
08-01-2020 1 lần4 lần5 lần0 lần0 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
01-01-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
25-12-2019 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 42 lần38 lần44 lần24 lần40 lần30 lần43 lần43 lần23 lần33 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 05-06-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-06-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
27-05-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
20-05-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
13-05-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
06-05-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
29-04-2020 3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
25-03-2020 1 lần1 lần0 lần0 lần0 lần1 lần6 lần2 lần4 lần3 lần
18-03-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
11-03-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-03-2020 0 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
26-02-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
19-02-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
12-02-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
05-02-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần
29-01-2020 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
22-01-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần
15-01-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
08-01-2020 1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
01-01-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
25-12-2019 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 36 lần32 lần31 lần42 lần32 lần31 lần42 lần42 lần31 lần41 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-06-2020 4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
27-05-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-05-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
13-05-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
06-05-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
29-04-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
25-03-2020 0 lần3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
18-03-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
11-03-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
04-03-2020 0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần7 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
26-02-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
19-02-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
12-02-2020 0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần6 lần1 lần
05-02-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần
29-01-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
22-01-2020 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần6 lần
15-01-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
08-01-2020 1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
01-01-2020 3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
25-12-2019 2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 31 lần36 lần45 lần32 lần33 lần30 lần33 lần29 lần50 lần41 lần