Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 19 lần từ 07/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2021 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần
30-06-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
23-06-2021 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
16-06-2021 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09-06-2021 5 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
02-06-2021 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
26-05-2021 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần
19-05-2021 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12-05-2021 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
05-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28-04-2021 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
21-04-2021 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
14-04-2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần
07-04-2021 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
31-03-2021 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
24-03-2021 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 1 lần
17-03-2021 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
10-03-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03-03-2021 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 19 lần từ 07/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2021 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
30-06-2021 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần
23-06-2021 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
16-06-2021 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần
09-06-2021 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
02-06-2021 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
26-05-2021 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
19-05-2021 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
12-05-2021 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 8 lần 0 lần 2 lần 3 lần
05-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
28-04-2021 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
21-04-2021 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
14-04-2021 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
07-04-2021 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
31-03-2021 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
24-03-2021 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
17-03-2021 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
10-03-2021 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
03-03-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07-07-2021 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
30-06-2021 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
23-06-2021 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
16-06-2021 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09-06-2021 2 lần 6 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
02-06-2021 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
26-05-2021 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần
19-05-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần
12-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05-05-2021 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
28-04-2021 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
21-04-2021 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14-04-2021 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
07-04-2021 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
31-03-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần
24-03-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
17-03-2021 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
10-03-2021 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
03-03-2021 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần