Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 25/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-09-2020 1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
16-09-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
09-09-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
02-09-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
26-08-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
19-08-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-08-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
05-08-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
29-07-2020 2 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
22-07-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
15-07-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
08-07-2020 0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
01-07-2020 4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
24-06-2020 2 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
17-06-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
10-06-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
03-06-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
27-05-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
20-05-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
13-05-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
Tổng 34 lần40 lần42 lần35 lần37 lần38 lần41 lần32 lần28 lần33 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 20 lần từ 25-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-09-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16-09-2020 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
02-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
26-08-2020 0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần6 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
12-08-2020 3 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
05-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
29-07-2020 3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần
22-07-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
15-07-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
08-07-2020 0 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần5 lần
01-07-2020 2 lần0 lần6 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
24-06-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
17-06-2020 2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
10-06-2020 0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
03-06-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
27-05-2020 1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần
20-05-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
13-05-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 29 lần38 lần36 lần27 lần32 lần36 lần38 lần51 lần29 lần44 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-09-2020 1 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
16-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần1 lần
09-09-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
02-09-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
26-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
19-08-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
12-08-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
05-08-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
29-07-2020 1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
22-07-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
15-07-2020 2 lần0 lần6 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
08-07-2020 4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
01-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
24-06-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
17-06-2020 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
10-06-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
03-06-2020 4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
27-05-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-05-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
13-05-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 38 lần35 lần42 lần37 lần32 lần37 lần32 lần33 lần42 lần32 lần