Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 20/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-09-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-09-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-08-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
11-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần
04-08-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
21-07-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần3 lần
14-07-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
07-07-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
30-06-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
23-06-2020 3 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
16-06-2020 0 lần0 lần0 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần
09-06-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
02-06-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
26-05-2020 1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần5 lần
19-05-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
12-05-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
05-05-2020 1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 32 lần27 lần41 lần33 lần41 lần34 lần32 lần44 lần39 lần37 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 20-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-09-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
08-09-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
25-08-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
18-08-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
11-08-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
04-08-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
28-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
21-07-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
14-07-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
07-07-2020 0 lần0 lần5 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
30-06-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
23-06-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
16-06-2020 3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
09-06-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
02-06-2020 6 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
26-05-2020 1 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
19-05-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần5 lần0 lần0 lần4 lần0 lần
12-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
05-05-2020 0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 33 lần33 lần38 lần29 lần32 lần50 lần33 lần38 lần40 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần5 lần0 lần1 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần
01-09-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
11-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
04-08-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
28-07-2020 2 lần5 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
21-07-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
14-07-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
07-07-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
30-06-2020 0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần6 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
23-06-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
16-06-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
09-06-2020 5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần
02-06-2020 3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
26-05-2020 1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
19-05-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
12-05-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
05-05-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 35 lần44 lần36 lần35 lần30 lần44 lần32 lần40 lần28 lần36 lần