Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đắc Lắc

Thống kê đầu loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-02-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
16-02-2021 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
09-02-2021 0 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
02-02-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
26-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
19-01-2021 3 lần1 lần2 lần7 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần1 lần
12-01-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
05-01-2021 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
29-12-2020 2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
22-12-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
15-12-2020 3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
08-12-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
01-12-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần5 lần0 lần3 lần
24-11-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
17-11-2020 5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
10-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
03-11-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
27-10-2020 0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
20-10-2020 0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 30 lần30 lần27 lần45 lần37 lần35 lần28 lần38 lần34 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đắc Lắc trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-02-2021 3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
16-02-2021 1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
09-02-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
02-02-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
26-01-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-01-2021 2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
12-01-2021 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
05-01-2021 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
29-12-2020 4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
22-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
15-12-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
08-12-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
01-12-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần7 lần1 lần0 lần1 lần
24-11-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
17-11-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần3 lần
10-11-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
03-11-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
27-10-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
20-10-2020 4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 42 lần22 lần36 lần39 lần32 lần37 lần35 lần32 lần36 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-02-2021 0 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
16-02-2021 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
09-02-2021 1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
02-02-2021 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
26-01-2021 4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-01-2021 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
05-01-2021 2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
29-12-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
22-12-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
15-12-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
08-12-2020 3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
01-12-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
24-11-2020 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-11-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
10-11-2020 5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
03-11-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-10-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
20-10-2020 2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
Tổng 35 lần29 lần29 lần32 lần33 lần50 lần35 lần35 lần31 lần33 lần