Thống kê đầu đuôi XSDL - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 20 lần từ 23/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
13-09-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
06-09-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
30-08-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
23-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
16-08-2020 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
09-08-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
02-08-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
26-07-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-07-2020 4 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần6 lần
12-07-2020 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
05-07-2020 3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
28-06-2020 1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
21-06-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-06-2020 1 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
07-06-2020 4 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
31-05-2020 2 lần2 lần4 lần5 lần0 lần0 lần4 lần0 lần0 lần1 lần
24-05-2020 1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
17-05-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
10-05-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
Tổng 41 lần30 lần31 lần39 lần31 lần39 lần45 lần29 lần39 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 20 lần từ 23-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-09-2020 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần
13-09-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
06-09-2020 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
30-08-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
16-08-2020 1 lần0 lần6 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
09-08-2020 5 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
02-08-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
26-07-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
19-07-2020 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
12-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần
05-07-2020 5 lần0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần
28-06-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
21-06-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
14-06-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
07-06-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-05-2020 2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần0 lần5 lần
24-05-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
17-05-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
10-05-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 42 lần33 lần44 lần37 lần36 lần33 lần35 lần26 lần31 lần43 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-09-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
13-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
06-09-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
30-08-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
23-08-2020 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
16-08-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
09-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
02-08-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
26-07-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
19-07-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
12-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
05-07-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần6 lần0 lần1 lần
28-06-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
21-06-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
14-06-2020 6 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07-06-2020 0 lần6 lần0 lần3 lần0 lần1 lần6 lần0 lần1 lần1 lần
31-05-2020 0 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
24-05-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
17-05-2020 0 lần1 lần0 lần6 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
10-05-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
Tổng 31 lần33 lần29 lần47 lần38 lần48 lần39 lần35 lần28 lần32 lần