Thống kê đầu đuôi XSDL - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Đà Lạt

Thống kê đầu loto xổ số Đà Lạt trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-02-2021 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
21-02-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
14-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
07-02-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
31-01-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
24-01-2021 1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
10-01-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
03-01-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
27-12-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
20-12-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần6 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-12-2020 1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
29-11-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
22-11-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần
15-11-2020 0 lần1 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
08-11-2020 1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
01-11-2020 1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
25-10-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
Tổng 22 lần40 lần39 lần44 lần31 lần25 lần37 lần40 lần34 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Đà Lạt trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-02-2021 0 lần4 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
21-02-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
14-02-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
07-02-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
31-01-2021 0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
24-01-2021 0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
17-01-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
10-01-2021 2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
03-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
27-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
20-12-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-12-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
29-11-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần
22-11-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-11-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
08-11-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
01-11-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
25-10-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng 29 lần35 lần38 lần48 lần30 lần26 lần40 lần37 lần34 lần25 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-02-2021 1 lần4 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
21-02-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
14-02-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
07-02-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
31-01-2021 0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
24-01-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
17-01-2021 1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
10-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
03-01-2021 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
27-12-2020 2 lần6 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-12-2020 4 lần0 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
13-12-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
06-12-2020 6 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
29-11-2020 1 lần6 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
22-11-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
15-11-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
08-11-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
01-11-2020 1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần6 lần
25-10-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 35 lần40 lần29 lần36 lần35 lần34 lần36 lần30 lần31 lần36 lần