Thống kê đầu đuôi XSCT - Bảng đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Thống kê đầu loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 28/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-09-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
16-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần
09-09-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
02-09-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
26-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
19-08-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
12-08-2020 1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
05-08-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
29-07-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
22-07-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
15-07-2020 0 lần3 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
08-07-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
01-07-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
24-06-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
17-06-2020 2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần
10-06-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
03-06-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
27-05-2020 1 lần1 lần1 lần4 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
13-05-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
Tổng 28 lần39 lần36 lần38 lần51 lần40 lần31 lần32 lần35 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 28-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-09-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
16-09-2020 3 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
09-09-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
02-09-2020 0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
19-08-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
12-08-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
05-08-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
29-07-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
22-07-2020 3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
15-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
08-07-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
01-07-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
24-06-2020 3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
17-06-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
10-06-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
03-06-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
27-05-2020 0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần
20-05-2020 0 lần7 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
13-05-2020 0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 30 lần39 lần43 lần36 lần40 lần41 lần30 lần33 lần33 lần35 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-09-2020 1 lần0 lần6 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
16-09-2020 1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
09-09-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần5 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
02-09-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
26-08-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần0 lần
19-08-2020 5 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
12-08-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
05-08-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
29-07-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần6 lần
22-07-2020 1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
15-07-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
08-07-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
01-07-2020 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần0 lần2 lần
24-06-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
17-06-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
10-06-2020 3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
03-06-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần0 lần
27-05-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
20-05-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
13-05-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng 30 lần36 lần47 lần39 lần28 lần37 lần39 lần44 lần29 lần31 lần