Thống kê đầu đuôi XSCT - Bảng đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Thống kê đầu loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 18/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-01-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
08-01-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
01-01-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
25-12-2019 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
18-12-2019 1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
11-12-2019 1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
04-12-2019 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
27-11-2019 4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
20-11-2019 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
13-11-2019 2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
06-11-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
30-10-2019 3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
23-10-2019 0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
16-10-2019 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
09-10-2019 1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
02-10-2019 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
25-09-2019 2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần0 lần2 lần5 lần
18-09-2019 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
11-09-2019 1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
04-09-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 30 lần44 lần26 lần32 lần35 lần43 lần39 lần40 lần35 lần36 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 18-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-01-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
08-01-2020 3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
01-01-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
25-12-2019 5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
18-12-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần6 lần3 lần
11-12-2019 3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
04-12-2019 2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
27-11-2019 1 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
20-11-2019 0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
13-11-2019 0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
06-11-2019 0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
30-10-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
23-10-2019 4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
16-10-2019 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
09-10-2019 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
02-10-2019 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
25-09-2019 3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
18-09-2019 3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
11-09-2019 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
04-09-2019 1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 43 lần31 lần36 lần45 lần27 lần34 lần33 lần43 lần30 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-01-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
08-01-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
01-01-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
25-12-2019 0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần
18-12-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần
11-12-2019 3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
04-12-2019 0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
27-11-2019 1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
20-11-2019 5 lần0 lần0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
13-11-2019 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
06-11-2019 3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
30-10-2019 3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
23-10-2019 0 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
16-10-2019 0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
09-10-2019 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
02-10-2019 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
25-09-2019 1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
18-09-2019 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
11-09-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
04-09-2019 3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 35 lần30 lần31 lần31 lần40 lần45 lần41 lần34 lần39 lần34 lần