Thống kê đầu đuôi XSCT - Bảng đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Cần Thơ

Thống kê đầu loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 28/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-02-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
17-02-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
10-02-2021 2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
03-02-2021 3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
27-01-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
20-01-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
13-01-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
06-01-2021 4 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-12-2020 2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
23-12-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
16-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
09-12-2020 0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
02-12-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần4 lần6 lần0 lần0 lần0 lần
25-11-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
18-11-2020 4 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
11-11-2020 4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
04-11-2020 0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
28-10-2020 0 lần1 lần6 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
21-10-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
Tổng 34 lần38 lần36 lần29 lần39 lần39 lần48 lần25 lần25 lần29 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Cần Thơ trong vòng 20 lần từ 28-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-02-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
17-02-2021 0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
10-02-2021 0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
03-02-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
27-01-2021 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
20-01-2021 1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
13-01-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
06-01-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
30-12-2020 1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần4 lần
23-12-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
16-12-2020 0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
09-12-2020 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
02-12-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
25-11-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
18-11-2020 4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
11-11-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
04-11-2020 4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
28-10-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
21-10-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng 31 lần35 lần33 lần35 lần32 lần32 lần40 lần34 lần34 lần36 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-02-2021 3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
17-02-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
10-02-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
03-02-2021 0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
27-01-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
20-01-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
13-01-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
06-01-2021 0 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
30-12-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
23-12-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
16-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
09-12-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
02-12-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
25-11-2020 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
18-11-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
11-11-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần
04-11-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
28-10-2020 0 lần5 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
21-10-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 29 lần32 lần30 lần31 lần47 lần30 lần40 lần28 lần44 lần31 lần