Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 20 lần từ 20/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15-09-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-09-2020 4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần0 lần
01-09-2020 0 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
25-08-2020 3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
18-08-2020 1 lần0 lần0 lần6 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
11-08-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần6 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần
04-08-2020 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
28-07-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
21-07-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần8 lần2 lần0 lần0 lần
14-07-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
07-07-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
30-06-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
23-06-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
16-06-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
09-06-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
02-06-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
26-05-2020 2 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
19-05-2020 1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
12-05-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
05-05-2020 2 lần0 lần1 lần0 lần4 lần6 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 33 lần33 lần38 lần38 lần43 lần37 lần39 lần30 lần39 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 20 lần từ 20-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
15-09-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
08-09-2020 5 lần0 lần0 lần0 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
01-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
25-08-2020 1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
11-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
04-08-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
28-07-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
21-07-2020 0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
14-07-2020 3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
07-07-2020 3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
30-06-2020 1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
23-06-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
16-06-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
09-06-2020 3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
02-06-2020 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
26-05-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần6 lần
19-05-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
12-05-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
05-05-2020 0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
Tổng 38 lần33 lần37 lần30 lần35 lần35 lần39 lần39 lần31 lần43 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
15-09-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
08-09-2020 0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
01-09-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-08-2020 5 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
18-08-2020 3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần
11-08-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
04-08-2020 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
28-07-2020 2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
21-07-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
14-07-2020 4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
07-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-06-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
23-06-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
16-06-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
09-06-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
02-06-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
26-05-2020 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần2 lần0 lần
19-05-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
12-05-2020 1 lần3 lần5 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
05-05-2020 0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần3 lần5 lần
Tổng 34 lần40 lần37 lần37 lần48 lần31 lần35 lần34 lần36 lần28 lần