Thống kê đầu đuôi XSBTR - Bảng đầu đuôi xổ số Bến Tre

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bến Tre

Thống kê đầu loto xổ số Bến Tre trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-02-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
16-02-2021 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
09-02-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
02-02-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
26-01-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
19-01-2021 2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
12-01-2021 3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
29-12-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
22-12-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
15-12-2020 1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
08-12-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
01-12-2020 3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
24-11-2020 3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
17-11-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
10-11-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
03-11-2020 0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần3 lần5 lần6 lần1 lần1 lần
27-10-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
20-10-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần
Tổng 33 lần31 lần32 lần39 lần34 lần32 lần32 lần35 lần42 lần32 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bến Tre trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-02-2021 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
16-02-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần1 lần
09-02-2021 1 lần1 lần0 lần4 lần0 lần4 lần3 lần0 lần1 lần4 lần
02-02-2021 2 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
26-01-2021 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
19-01-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
12-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
05-01-2021 3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
29-12-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
22-12-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
15-12-2020 0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
08-12-2020 2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần5 lần4 lần0 lần1 lần
01-12-2020 2 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
24-11-2020 2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
17-11-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
10-11-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
03-11-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần
27-10-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
20-10-2020 1 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
Tổng 35 lần38 lần33 lần42 lần33 lần42 lần30 lần36 lần24 lần29 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-02-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16-02-2021 0 lần2 lần4 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
09-02-2021 1 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
26-01-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
19-01-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
12-01-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần
05-01-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
29-12-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
22-12-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
15-12-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
08-12-2020 2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
01-12-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
24-11-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
17-11-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
10-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
03-11-2020 4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
27-10-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
20-10-2020 0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 39 lần28 lần33 lần36 lần32 lần39 lần35 lần33 lần33 lần34 lần