Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 04-12-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Thuận
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 19 lần từ 02/12/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2021 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần
25-11-2021 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần
18-11-2021 3 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần
11-11-2021 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04-11-2021 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
28-10-2021 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần
08-07-2021 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần
01-07-2021 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
24-06-2021 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
17-06-2021 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
10-06-2021 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
03-06-2021 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27-05-2021 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
20-05-2021 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
13-05-2021 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
06-05-2021 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
29-04-2021 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
22-04-2021 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần
15-04-2021 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 19 lần từ 02/12/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2021 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
25-11-2021 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
18-11-2021 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần
11-11-2021 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
04-11-2021 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
28-10-2021 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
08-07-2021 0 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần
01-07-2021 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
24-06-2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
17-06-2021 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
10-06-2021 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
03-06-2021 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
27-05-2021 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
20-05-2021 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần
13-05-2021 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
06-05-2021 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
29-04-2021 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
22-04-2021 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
15-04-2021 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
02-12-2021 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
25-11-2021 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần 0 lần
18-11-2021 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
11-11-2021 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
04-11-2021 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
28-10-2021 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
08-07-2021 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01-07-2021 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-06-2021 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần
17-06-2021 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
10-06-2021 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
03-06-2021 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
27-05-2021 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
20-05-2021 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần
13-05-2021 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
06-05-2021 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
29-04-2021 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần
22-04-2021 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
15-04-2021 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần