Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 30/05/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-05-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
21-05-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
14-05-2020 4 lần0 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
07-05-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
30-04-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
26-03-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
19-03-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
12-03-2020 3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
05-03-2020 4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
27-02-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
20-02-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
13-02-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
06-02-2020 2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
30-01-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần5 lần3 lần1 lần
23-01-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
16-01-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
09-01-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
02-01-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
26-12-2019 3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
19-12-2019 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng 48 lần32 lần32 lần30 lần30 lần36 lần30 lần43 lần39 lần40 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 30-05-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-05-2020 2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần
21-05-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
14-05-2020 1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
07-05-2020 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
30-04-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
26-03-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần6 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
19-03-2020 1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
12-03-2020 3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
05-03-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
27-02-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
20-02-2020 2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
13-02-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
06-02-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần2 lần
30-01-2020 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
23-01-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần
16-01-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09-01-2020 1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
02-01-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
26-12-2019 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
19-12-2019 2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 39 lần52 lần38 lần42 lần22 lần47 lần32 lần28 lần30 lần30 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-05-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần
21-05-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần
14-05-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần3 lần1 lần
07-05-2020 5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
30-04-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
26-03-2020 1 lần0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
19-03-2020 4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
12-03-2020 1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
05-03-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-02-2020 0 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-02-2020 5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần4 lần1 lần
13-02-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần
06-02-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
30-01-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
23-01-2020 1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
16-01-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
09-01-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
02-01-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
26-12-2019 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
19-12-2019 2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
Tổng 41 lần36 lần30 lần40 lần32 lần35 lần44 lần31 lần35 lần36 lần