Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 25/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-02-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
18-02-2021 3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
11-02-2021 0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
04-02-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
28-01-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
21-01-2021 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
14-01-2021 3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
07-01-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
31-12-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần
24-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
17-12-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
10-12-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
03-12-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
26-11-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
19-11-2020 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần
12-11-2020 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
05-11-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
22-10-2020 2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 33 lần31 lần28 lần26 lần34 lần34 lần39 lần45 lần39 lần33 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 25-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-02-2021 5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
18-02-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
11-02-2021 0 lần5 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
04-02-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
28-01-2021 3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
21-01-2021 2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
14-01-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
07-01-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
31-12-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
24-12-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần
17-12-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
10-12-2020 5 lần1 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
03-12-2020 0 lần2 lần1 lần0 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
26-11-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
19-11-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
12-11-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
05-11-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
29-10-2020 6 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 38 lần36 lần35 lần33 lần34 lần28 lần43 lần33 lần25 lần37 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-02-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
18-02-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần7 lần
11-02-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
04-02-2021 2 lần2 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
28-01-2021 3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần
21-01-2021 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
14-01-2021 5 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
07-01-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
31-12-2020 6 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
24-12-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-12-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
10-12-2020 3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
03-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
26-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
19-11-2020 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
12-11-2020 1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
05-11-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần6 lần1 lần1 lần1 lần
29-10-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
22-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần5 lần0 lần
Tổng 39 lần24 lần48 lần29 lần34 lần36 lần36 lần32 lần27 lần37 lần