Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 18/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-01-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
09-01-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần4 lần4 lần2 lần
02-01-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần
26-12-2019 3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần
19-12-2019 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
12-12-2019 4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
05-12-2019 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
28-11-2019 2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
21-11-2019 0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
14-11-2019 3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
07-11-2019 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần
31-10-2019 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
24-10-2019 2 lần1 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
17-10-2019 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
10-10-2019 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần
03-10-2019 3 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
26-09-2019 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
19-09-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
12-09-2019 3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
05-09-2019 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng 47 lần41 lần29 lần30 lần32 lần33 lần39 lần36 lần32 lần41 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 20 lần từ 18-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-01-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
09-01-2020 1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
02-01-2020 3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
26-12-2019 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
19-12-2019 2 lần1 lần1 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
12-12-2019 2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần
05-12-2019 3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
28-11-2019 4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
21-11-2019 1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
14-11-2019 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
07-11-2019 1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
31-10-2019 2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
24-10-2019 4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
17-10-2019 2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
10-10-2019 0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần0 lần
03-10-2019 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-09-2019 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần8 lần3 lần
19-09-2019 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
12-09-2019 0 lần1 lần3 lần5 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
05-09-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 40 lần36 lần37 lần47 lần33 lần28 lần40 lần30 lần41 lần28 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-01-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
09-01-2020 1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
02-01-2020 2 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
26-12-2019 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
19-12-2019 2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần
12-12-2019 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
05-12-2019 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
28-11-2019 2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
21-11-2019 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
14-11-2019 1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
07-11-2019 3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
31-10-2019 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần5 lần
24-10-2019 2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
17-10-2019 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
10-10-2019 3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
03-10-2019 2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
26-09-2019 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
19-09-2019 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
12-09-2019 3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
05-09-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 41 lần31 lần25 lần40 lần44 lần35 lần42 lần36 lần34 lần32 lần