Thống kê đầu đuôi XSBP - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Phước

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Phước

Thống kê đầu loto xổ số Bình Phước trong vòng 20 lần từ 26/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-02-2021 2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
13-02-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
06-02-2021 2 lần0 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
30-01-2021 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
23-01-2021 1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
16-01-2021 4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
09-01-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-01-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần
26-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
19-12-2020 3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
12-12-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
05-12-2020 1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
28-11-2020 0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
21-11-2020 1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
14-11-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
07-11-2020 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
31-10-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần
24-10-2020 3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
17-10-2020 1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 31 lần37 lần39 lần36 lần32 lần32 lần34 lần28 lần39 lần34 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Phước trong vòng 20 lần từ 26-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-02-2021 7 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
13-02-2021 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
06-02-2021 0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần0 lần
30-01-2021 0 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
23-01-2021 0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
16-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
09-01-2021 3 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
02-01-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
26-12-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần
19-12-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
12-12-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
05-12-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
28-11-2020 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
21-11-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
14-11-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
07-11-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-10-2020 0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
24-10-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
17-10-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 35 lần39 lần40 lần31 lần42 lần37 lần35 lần30 lần30 lần23 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-02-2021 4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
13-02-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
06-02-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
30-01-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
23-01-2021 4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
16-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
09-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02-01-2021 3 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
26-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
19-12-2020 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
12-12-2020 5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
05-12-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
28-11-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
21-11-2020 5 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
14-11-2020 2 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
07-11-2020 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
31-10-2020 0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
24-10-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
17-10-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 46 lần32 lần38 lần26 lần40 lần29 lần26 lần36 lần39 lần30 lần