Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-02-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16-02-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
09-02-2021 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
02-02-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
26-01-2021 4 lần0 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
19-01-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
12-01-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
05-01-2021 0 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
29-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
22-12-2020 4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
15-12-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
08-12-2020 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
01-12-2020 4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
24-11-2020 2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
17-11-2020 3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
10-11-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
03-11-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
27-10-2020 0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
20-10-2020 1 lần0 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
Tổng 37 lần33 lần31 lần35 lần38 lần34 lần34 lần35 lần30 lần35 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-02-2021 3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
16-02-2021 0 lần4 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
09-02-2021 2 lần1 lần2 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần
02-02-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần0 lần
26-01-2021 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
19-01-2021 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
12-01-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
05-01-2021 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
29-12-2020 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
22-12-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
15-12-2020 4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
08-12-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
01-12-2020 5 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
24-11-2020 0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
17-11-2020 3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
10-11-2020 2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần
03-11-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
27-10-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
20-10-2020 3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
Tổng 38 lần37 lần25 lần36 lần26 lần38 lần33 lần35 lần41 lần33 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-02-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
16-02-2021 2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
09-02-2021 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
02-02-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
26-01-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
19-01-2021 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
12-01-2021 7 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
05-01-2021 2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
29-12-2020 5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
22-12-2020 2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
15-12-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
08-12-2020 3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
01-12-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
24-11-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
17-11-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
10-11-2020 1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
03-11-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
27-10-2020 2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-10-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
Tổng 38 lần38 lần31 lần38 lần28 lần33 lần37 lần33 lần35 lần31 lần