Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 lần từ 23/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-09-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-09-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
08-09-2020 3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-08-2020 3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
18-08-2020 4 lần4 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
11-08-2020 4 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
04-08-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-07-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
21-07-2020 0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
14-07-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần
07-07-2020 1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
30-06-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
23-06-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
16-06-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
09-06-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
02-06-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
26-05-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
19-05-2020 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
12-05-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
Tổng 40 lần37 lần32 lần26 lần42 lần52 lần34 lần39 lần27 lần31 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 20 lần từ 23-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-09-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần
15-09-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
08-09-2020 2 lần0 lần1 lần7 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
01-09-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
18-08-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
11-08-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
04-08-2020 4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần
28-07-2020 2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
21-07-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
14-07-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
07-07-2020 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần3 lần6 lần0 lần2 lần0 lần
30-06-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
23-06-2020 2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
16-06-2020 0 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần
09-06-2020 0 lần0 lần5 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
02-06-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần
26-05-2020 4 lần0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
19-05-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
12-05-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 38 lần31 lần32 lần46 lần34 lần38 lần43 lần32 lần28 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-09-2020 6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
08-09-2020 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
01-09-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
25-08-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-08-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần
11-08-2020 3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
04-08-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần3 lần4 lần0 lần
28-07-2020 0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
21-07-2020 1 lần0 lần5 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
14-07-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
07-07-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
30-06-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
23-06-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần
16-06-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
09-06-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
02-06-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
26-05-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
19-05-2020 0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần6 lần
12-05-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng 41 lần28 lần34 lần28 lần35 lần45 lần30 lần44 lần42 lần33 lần