Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021
Thống kê đầu đuôi xổ số Bạc Liêu
Chọn tỉnh
Biên độ ngày
Khoảng lần

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 19 lần từ 06/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
29-06-2021 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 6 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
22-06-2021 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần
15-06-2021 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần
08-06-2021 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
01-06-2021 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
25-05-2021 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần
18-05-2021 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11-05-2021 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần
04-05-2021 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
27-04-2021 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
20-04-2021 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần
13-04-2021 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần
06-04-2021 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần
30-03-2021 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần
23-03-2021 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
16-03-2021 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09-03-2021 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
02-03-2021 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 19 lần từ 06/07/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
29-06-2021 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
22-06-2021 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
15-06-2021 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
08-06-2021 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
01-06-2021 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
25-05-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
18-05-2021 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
11-05-2021 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
04-05-2021 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
27-04-2021 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
20-04-2021 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần
13-04-2021 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần
06-04-2021 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 4 lần 1 lần 2 lần
30-03-2021 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần
23-03-2021 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần
16-03-2021 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
09-03-2021 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần
02-03-2021 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-07-2021 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
29-06-2021 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
22-06-2021 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
15-06-2021 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08-06-2021 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01-06-2021 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
25-05-2021 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
18-05-2021 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần
11-05-2021 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04-05-2021 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
27-04-2021 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
20-04-2021 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần
13-04-2021 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 1 lần 1 lần
06-04-2021 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
30-03-2021 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần
23-03-2021 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
16-03-2021 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09-03-2021 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần
02-03-2021 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 6 lần
Tổng 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần