Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 28/05/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-05-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-05-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-05-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
07-05-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
30-04-2020 0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
26-03-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
19-03-2020 4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
12-03-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần1 lần
05-03-2020 2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần
27-02-2020 2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
20-02-2020 2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
13-02-2020 3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần
06-02-2020 0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
30-01-2020 4 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
23-01-2020 5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
16-01-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
09-01-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
02-01-2020 4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
26-12-2019 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
19-12-2019 3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
Tổng 40 lần42 lần38 lần41 lần28 lần34 lần42 lần33 lần33 lần29 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 28-05-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-05-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
21-05-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
14-05-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
07-05-2020 2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
30-04-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
26-03-2020 3 lần1 lần4 lần0 lần5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
19-03-2020 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần0 lần3 lần
12-03-2020 1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
05-03-2020 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
27-02-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
20-02-2020 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
13-02-2020 4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
06-02-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
30-01-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
23-01-2020 3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
16-01-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
09-01-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
02-01-2020 3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
26-12-2019 1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
19-12-2019 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 38 lần30 lần29 lần28 lần50 lần41 lần39 lần41 lần30 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-05-2020 1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần
21-05-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần9 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
07-05-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần3 lần
30-04-2020 4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần1 lần
26-03-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
19-03-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
12-03-2020 3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
05-03-2020 4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
27-02-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
20-02-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
13-02-2020 3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần0 lần2 lần6 lần0 lần0 lần
06-02-2020 2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
30-01-2020 1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
23-01-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần6 lần0 lần1 lần
16-01-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
09-01-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
02-01-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
26-12-2019 1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
19-12-2019 1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần6 lần1 lần
Tổng 37 lần40 lần27 lần33 lần31 lần30 lần37 lần50 lần39 lần36 lần