Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 24/02/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
18-02-2021 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
11-02-2021 4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
04-02-2021 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
28-01-2021 2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
21-01-2021 5 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
14-01-2021 3 lần6 lần0 lần0 lần0 lần2 lần0 lần6 lần0 lần1 lần
07-01-2021 1 lần3 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
31-12-2020 1 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
24-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
17-12-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
10-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
03-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
19-11-2020 3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
12-11-2020 1 lần1 lần2 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
05-11-2020 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
29-10-2020 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần
22-10-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
15-10-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
Tổng 45 lần39 lần21 lần42 lần36 lần30 lần26 lần34 lần42 lần27 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 24-02-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
18-02-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
11-02-2021 2 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
04-02-2021 4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
28-01-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
21-01-2021 2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
14-01-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
07-01-2021 2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
31-12-2020 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần6 lần
24-12-2020 3 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
17-12-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần
10-12-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
03-12-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2020 3 lần1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
12-11-2020 0 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
05-11-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
29-10-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần
22-10-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần
15-10-2020 2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 36 lần21 lần27 lần33 lần43 lần41 lần31 lần35 lần34 lần41 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
18-02-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
11-02-2021 4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
04-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
28-01-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
21-01-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
14-01-2021 0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần5 lần
07-01-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
31-12-2020 2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
24-12-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
17-12-2020 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
10-12-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
03-12-2020 1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-11-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
19-11-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
12-11-2020 2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
05-11-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
29-10-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
22-10-2020 1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần
15-10-2020 3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 35 lần37 lần30 lần37 lần36 lần30 lần34 lần31 lần34 lần38 lần