Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 20 ngày từ 17/10/2019

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17-10-2019 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
10-10-2019 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
03-10-2019 5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
26-09-2019 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần1 lần0 lần
19-09-2019 3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
12-09-2019 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
05-09-2019 0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29-08-2019 2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
22-08-2019 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
15-08-2019 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
08-08-2019 2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
01-08-2019 4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
25-07-2019 1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
18-07-2019 5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần5 lần0 lần
11-07-2019 0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
04-07-2019 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
27-06-2019 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
20-06-2019 4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
13-06-2019 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
06-06-2019 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 45 lần33 lần33 lần30 lần36 lần25 lần46 lần44 lần38 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 ngày từ 17-10-2019

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
17-10-2019 2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
10-10-2019 4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
03-10-2019 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
26-09-2019 2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
19-09-2019 3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
12-09-2019 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần
05-09-2019 1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
29-08-2019 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
22-08-2019 3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần
15-08-2019 3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
08-08-2019 1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
01-08-2019 7 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
25-07-2019 1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
18-07-2019 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
11-07-2019 3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
04-07-2019 1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
27-06-2019 5 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
20-06-2019 0 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần
13-06-2019 3 lần1 lần6 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
06-06-2019 1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
Tổng 49 lần33 lần38 lần37 lần27 lần39 lần36 lần35 lần36 lần30 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
17-10-2019 4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
10-10-2019 3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-10-2019 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần
26-09-2019 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần
19-09-2019 4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
12-09-2019 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
05-09-2019 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần0 lần
29-08-2019 2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
22-08-2019 0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15-08-2019 1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
08-08-2019 2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần7 lần3 lần
01-08-2019 1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
25-07-2019 1 lần0 lần0 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
18-07-2019 1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
11-07-2019 2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
04-07-2019 1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
27-06-2019 3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
20-06-2019 2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
13-06-2019 0 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-06-2019 1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 33 lần38 lần44 lần34 lần48 lần30 lần33 lần30 lần40 lần30 lần
ads