Thống kê đầu đuôi XSBDI - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Định

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Định

Thống kê đầu loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 30/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
17-09-2020 2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần2 lần0 lần0 lần4 lần4 lần
10-09-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
03-09-2020 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
20-08-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần8 lần1 lần2 lần
13-08-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-08-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
30-07-2020 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
23-07-2020 2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần
16-07-2020 0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
09-07-2020 4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần
02-07-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
25-06-2020 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
18-06-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
11-06-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
04-06-2020 2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
28-05-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
21-05-2020 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
14-05-2020 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 31 lần40 lần42 lần29 lần35 lần33 lần38 lần42 lần32 lần38 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Định trong vòng 20 lần từ 30-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
17-09-2020 2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần1 lần
10-09-2020 0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
03-09-2020 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
27-08-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
20-08-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
13-08-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
06-08-2020 2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
30-07-2020 3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần1 lần
23-07-2020 5 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
16-07-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
09-07-2020 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
02-07-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
25-06-2020 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
18-06-2020 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần
11-06-2020 4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
04-06-2020 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
28-05-2020 4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần
21-05-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
14-05-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
Tổng 41 lần29 lần44 lần37 lần27 lần32 lần49 lần34 lần27 lần40 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
17-09-2020 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
10-09-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
03-09-2020 0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
27-08-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-08-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
13-08-2020 0 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
06-08-2020 1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
30-07-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần
23-07-2020 2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
16-07-2020 2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
09-07-2020 1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
02-07-2020 2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
25-06-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
18-06-2020 1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
11-06-2020 2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
04-06-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
28-05-2020 1 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần
21-05-2020 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần9 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 32 lần33 lần29 lần52 lần38 lần40 lần28 lần37 lần35 lần36 lần