Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-02-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
19-02-2021 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
12-02-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
05-02-2021 3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
29-01-2021 0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần1 lần
22-01-2021 2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
15-01-2021 4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
08-01-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
01-01-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần
25-12-2020 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần1 lần2 lần
18-12-2020 2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
11-12-2020 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
04-12-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
27-11-2020 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
20-11-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
13-11-2020 0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
06-11-2020 2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
30-10-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
23-10-2020 2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần0 lần
Tổng 37 lần28 lần42 lần37 lần39 lần31 lần37 lần32 lần34 lần25 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-02-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
19-02-2021 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
12-02-2021 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
05-02-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần5 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
29-01-2021 4 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
22-01-2021 1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15-01-2021 0 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
08-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
01-01-2021 4 lần4 lần0 lần0 lần4 lần1 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
25-12-2020 0 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
18-12-2020 0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
11-12-2020 1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
04-12-2020 1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
27-11-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
20-11-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
13-11-2020 2 lần1 lần0 lần0 lần4 lần0 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
06-11-2020 2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần3 lần
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần
23-10-2020 3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 26 lần37 lần26 lần33 lần35 lần36 lần33 lần40 lần38 lần38 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-02-2021 0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
19-02-2021 5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
12-02-2021 3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
05-02-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
29-01-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần2 lần0 lần0 lần
22-01-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần
15-01-2021 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
08-01-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
01-01-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
25-12-2020 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
18-12-2020 3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
11-12-2020 3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
04-12-2020 0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần7 lần
27-11-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-11-2020 0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
13-11-2020 4 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
06-11-2020 0 lần4 lần6 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
30-10-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
23-10-2020 1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng 37 lần34 lần33 lần26 lần26 lần32 lần35 lần35 lần44 lần40 lần