Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 09/07/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
03-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
26-06-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
19-06-2020 1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
12-06-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
05-06-2020 1 lần5 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-05-2020 1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
22-05-2020 0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
15-05-2020 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
08-05-2020 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần
01-05-2020 5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
27-03-2020 0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
20-03-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần
13-03-2020 3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
06-03-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
28-02-2020 1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
21-02-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
14-02-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
07-02-2020 1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
31-01-2020 0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
24-01-2020 4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 32 lần40 lần38 lần32 lần37 lần33 lần38 lần36 lần34 lần40 lần

Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 20 lần từ 09-07-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
03-07-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần
26-06-2020 1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
19-06-2020 1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
12-06-2020 0 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần
05-06-2020 1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần0 lần6 lần0 lần
29-05-2020 0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
22-05-2020 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
15-05-2020 2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
08-05-2020 2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
01-05-2020 2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
27-03-2020 3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
20-03-2020 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
13-03-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
06-03-2020 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
28-02-2020 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
21-02-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
14-02-2020 1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
07-02-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần
31-01-2020 1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần
24-01-2020 4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
Tổng 34 lần41 lần34 lần29 lần24 lần36 lần36 lần30 lần53 lần43 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
03-07-2020 2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
26-06-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần
19-06-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần0 lần0 lần
12-06-2020 0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần6 lần
05-06-2020 1 lần3 lần9 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
29-05-2020 2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
22-05-2020 1 lần4 lần5 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
15-05-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
08-05-2020 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
01-05-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
27-03-2020 3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
20-03-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
13-03-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
06-03-2020 1 lần1 lần0 lần2 lần7 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
28-02-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần
21-02-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
14-02-2020 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần5 lần2 lần
07-02-2020 3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
31-01-2020 2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
24-01-2020 0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần6 lần
Tổng 30 lần43 lần46 lần31 lần34 lần32 lần33 lần37 lần31 lần43 lần