Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 26/09/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-09-2020 0 lần1 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
17-09-2020 4 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-2020 4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
03-09-2020 1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
27-08-2020 2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
20-08-2020 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
13-08-2020 2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
06-08-2020 2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
30-07-2020 1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
23-07-2020 2 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
16-07-2020 1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần
09-07-2020 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
02-07-2020 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần
25-06-2020 5 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
18-06-2020 0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
11-06-2020 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
04-06-2020 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần6 lần1 lần0 lần
28-05-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
21-05-2020 1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 38 lần34 lần34 lần42 lần41 lần34 lần37 lần43 lần27 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 26-09-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-09-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
17-09-2020 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2020 2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-09-2020 0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
27-08-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
20-08-2020 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
13-08-2020 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
06-08-2020 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần3 lần
30-07-2020 4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
23-07-2020 3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
16-07-2020 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
09-07-2020 1 lần0 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
02-07-2020 2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
25-06-2020 1 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
18-06-2020 5 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
11-06-2020 5 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
04-06-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
28-05-2020 0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần6 lần
21-05-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 38 lần37 lần33 lần35 lần28 lần31 lần39 lần39 lần39 lần41 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-09-2020 3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
17-09-2020 0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
10-09-2020 0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
03-09-2020 0 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
27-08-2020 1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
20-08-2020 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
13-08-2020 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
06-08-2020 4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
30-07-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần5 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
23-07-2020 2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
16-07-2020 2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
09-07-2020 2 lần4 lần0 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
02-07-2020 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
25-06-2020 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
18-06-2020 1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
11-06-2020 0 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
04-06-2020 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
28-05-2020 4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
21-05-2020 3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
14-05-2020 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 31 lần40 lần42 lần34 lần32 lần37 lần37 lần38 lần34 lần35 lần