Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 01/03/2021

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-02-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
18-02-2021 3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
11-02-2021 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
04-02-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
28-01-2021 2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
21-01-2021 1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
14-01-2021 2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
07-01-2021 1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
31-12-2020 2 lần1 lần4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
24-12-2020 2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
17-12-2020 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
10-12-2020 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
03-12-2020 1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
26-11-2020 5 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
19-11-2020 2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần
12-11-2020 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
05-11-2020 0 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
29-10-2020 4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần
22-10-2020 4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 38 lần38 lần34 lần31 lần37 lần29 lần35 lần34 lần36 lần30 lần

Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 01-03-2021

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-02-2021 2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần
18-02-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
11-02-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần
04-02-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
28-01-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
21-01-2021 5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
14-01-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
07-01-2021 3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
31-12-2020 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
24-12-2020 3 lần2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần9 lần1 lần2 lần1 lần
17-12-2020 3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
10-12-2020 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
03-12-2020 1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
26-11-2020 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
19-11-2020 5 lần3 lần3 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
12-11-2020 3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
05-11-2020 2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
29-10-2020 0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
22-10-2020 2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 38 lần39 lần38 lần28 lần37 lần28 lần41 lần33 lần29 lần31 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-02-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
18-02-2021 0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
11-02-2021 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
04-02-2021 3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
28-01-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
21-01-2021 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
14-01-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
07-01-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
31-12-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-2020 0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
17-12-2020 1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần
10-12-2020 2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
03-12-2020 3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
26-11-2020 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
19-11-2020 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
12-11-2020 2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
05-11-2020 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần3 lần5 lần3 lần
29-10-2020 1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
22-10-2020 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 27 lần31 lần29 lần32 lần35 lần35 lần29 lần43 lần41 lần40 lần