Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Hôm nay:
Thống kê đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 23/01/2020

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2020 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
16-01-2020 5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
09-01-2020 0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần5 lần
02-01-2020 3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
26-12-2019 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
19-12-2019 0 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần
12-12-2019 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
05-12-2019 3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
28-11-2019 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
21-11-2019 1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
14-11-2019 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
07-11-2019 0 lần5 lần1 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần2 lần
31-10-2019 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
24-10-2019 1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
17-10-2019 1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
10-10-2019 3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
03-10-2019 1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-2019 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
19-09-2019 3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
12-09-2019 1 lần4 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 35 lần42 lần37 lần41 lần33 lần25 lần38 lần33 lần37 lần39 lần

Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 20 lần từ 23-01-2020

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-01-2020 5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
16-01-2020 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
09-01-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
02-01-2020 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
26-12-2019 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
19-12-2019 2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
12-12-2019 0 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
05-12-2019 2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
28-11-2019 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần0 lần3 lần4 lần3 lần
21-11-2019 4 lần2 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
14-11-2019 2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
07-11-2019 1 lần0 lần5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
31-10-2019 2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
24-10-2019 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần2 lần3 lần
17-10-2019 0 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-10-2019 4 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
03-10-2019 1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
26-09-2019 3 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
19-09-2019 2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
12-09-2019 3 lần0 lần3 lần0 lần6 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 40 lần29 lần45 lần37 lần38 lần36 lần31 lần40 lần30 lần34 lần

Thống kê theo tổng loto

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-01-2020 1 lần5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
16-01-2020 4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
09-01-2020 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
02-01-2020 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
26-12-2019 1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần
19-12-2019 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-12-2019 3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
05-12-2019 4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
28-11-2019 1 lần1 lần0 lần6 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần
21-11-2019 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
14-11-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần6 lần1 lần
07-11-2019 1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
31-10-2019 0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần0 lần1 lần0 lần4 lần1 lần
24-10-2019 3 lần0 lần5 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
17-10-2019 1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
10-10-2019 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
03-10-2019 2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
26-09-2019 2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
19-09-2019 4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
12-09-2019 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 41 lần46 lần39 lần34 lần40 lần26 lần32 lần29 lần42 lần31 lần