Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 19-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
68 98 06 99
46 07 05 53

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 08

Ngày 15-06-2021
110808
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
17-12-2019 252208 24-12-2019 377268
08-05-2018 493208 15-05-2018 067898
27-12-2016 082608 03-01-2017 673506
16-06-2015 267308 23-06-2015 267399
24-02-2015 078308 03-03-2015 337046
30-12-2014 342708 06-01-2015 904807
23-04-2013 611908 30-04-2013 837205
08-01-2013 403408 15-01-2013 029553
31-01-2012 201408 07-02-2012 535037

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 08

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 1 lần 98 1 lần 06 1 lần 99 1 lần 46 1 lần
07 1 lần 05 1 lần 53 1 lần 37 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 3 lần 0 lần 2 lần
1 0 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 2 lần 2 lần
8 0 lần 2 lần 2 lần
9 2 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(3 lần) 9(2 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 7(2 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 5(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 7(2 lần) 8(2 lần) 0(2 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 4(1 lần) 9(0 lần) 3(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 22/06 hàng năm

22-06-2010 455734