Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 24-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
67 66 90 17
08 11 95 01

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96

Ngày 18-06-2021
132596
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-02-2020 371296 14-02-2020 993867
20-01-2017 791796 27-01-2017 622666
05-07-2013 179096 12-07-2013 903690
21-09-2012 935196 28-09-2012 579817
26-02-2010 795996 05-03-2010 562308
07-08-2009 615996 14-08-2009 479411
05-06-2009 047296 12-06-2009 014395
13-02-2009 08096 20-02-2009 06401

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
67 1 lần 66 1 lần 90 1 lần 17 1 lần 08 1 lần
11 1 lần 95 1 lần 01 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 0 lần
1 2 lần 2 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 2 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 0(2 lần) 1(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 7(2 lần) 1(2 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 8(2 lần) 2(2 lần) 1(1 lần) 9(1 lần) 3(1 lần) 4(1 lần) 7(0 lần) 0(0 lần) 6(0 lần) 5(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm

25-06-2010 859703