Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
84 61 82 94
91 96 47 95

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 54

Ngày 24-06-2022
177254
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-04-2018 599354 20-04-2018 234284
14-10-2016 811854 21-10-2016 991861
11-12-2015 466154 18-12-2015 915482
05-12-2014 830854 12-12-2014 401794
28-06-2013 642554 05-07-2013 496991
14-09-2012 839654 21-09-2012 171696
02-09-2011 288454 09-09-2011 064747
27-11-2009 937754 04-12-2009 745495
31-07-2009 448054 07-08-2009 646741
12-06-2009 859054 19-06-2009 754560

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 54

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
84 1 lần 61 1 lần 82 1 lần 94 1 lần 91 1 lần
96 1 lần 47 1 lần 95 1 lần 41 1 lần 60 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 2 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 2 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 0 lần
9 4 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(4 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 8(2 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 1(3 lần) 4(2 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) 8(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 0(2 lần) 5(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 2(1 lần) 7(1 lần) 3(1 lần) 9(0 lần) 8(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 01/07 hàng năm

01-07-2016 056566
01-07-2011 151840