Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Trà Vinh hôm nay

Hôm nay: Thứ Năm, Ngày 24-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
90 15 89 18
21 37

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 97

Ngày 18-06-2021
829097
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14-08-2020 253197 21-08-2020 725890
16-09-2016 380597 23-09-2016 016615
15-04-2016 927497 22-04-2016 934989
11-11-2011 785997 18-11-2011 362518
20-05-2011 277397 27-05-2011 869121
10-12-2010 725997 17-12-2010 932937

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
90 1 lần 15 1 lần 89 1 lần 18 1 lần 21 1 lần
37 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 1 lần
4 0 lần 0 lần 0 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 1 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(2 lần) 2(1 lần) 3(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 1(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 9(2 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 1(0 lần) 8(0 lần) 5(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm

25-06-2010 511239