Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số TT Huế hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
40 32 10 36
51 98

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 29

Ngày 27-09-2021
968629
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
26-10-2020 338929 02-11-2020 900540
07-09-2020 068129 14-09-2020 830132
04-09-2017 112929 11-09-2017 239110
06-10-2014 033529 13-10-2014 167536
10-10-2011 70829 17-10-2011 41551
05-10-2009 94429 12-10-2009 13898

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 29

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
40 1 lần 32 1 lần 10 1 lần 36 1 lần 51 1 lần
98 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 1 lần 0 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 0(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 3(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 9(0 lần) 7(0 lần)
Tổng 1(1 lần) 6(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 9(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) 3(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 04/10 hàng năm

04-10-2010 33631