Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Tiền Giang hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 35 19 90
68 78 79 01

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 82

Ngày 26-06-2022
579182
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-03-2022 652382 20-03-2022 535034
28-11-2021 194682 05-12-2021 061235
08-04-2018 873882 15-04-2018 119519
15-11-2015 043282 22-11-2015 252090
10-05-2015 275082 17-05-2015 711668
16-02-2014 967982 23-02-2014 264678
21-10-2012 134082 28-10-2012 274479
05-07-2009 326382 12-07-2009 182301
12-04-2009 734282 19-04-2009 001689

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 82

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 1 lần 35 1 lần 19 1 lần 90 1 lần 68 1 lần
78 1 lần 79 1 lần 01 1 lần 89 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 2 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 0 lần 1 lần
7 2 lần 0 lần 2 lần
8 1 lần 2 lần 1 lần
9 1 lần 3 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần)
Đuôi 9(3 lần) 8(2 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 3(0 lần) 7(0 lần) 6(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 7(2 lần) 9(1 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 2(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 82 vào ngày trước đó

Ngày 26-06-2022
579182
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
13-03-2022 652382 20-03-2022 535034
28-11-2021 194682 05-12-2021 061235
08-04-2018 873882 15-04-2018 119519
15-11-2015 043282 22-11-2015 252090
10-05-2015 275082 17-05-2015 711668
16-02-2014 967982 23-02-2014 264678
21-10-2012 134082 28-10-2012 274479
05-07-2009 326382 12-07-2009 182301
12-04-2009 734282 19-04-2009 001689

Các giải đặc biệt ngày 03/07 hàng năm

03-07-2016 678551
03-07-2011 504843