Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Trị hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
93 67 22 24
42 16 86

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 61

Ngày 23-06-2022
184161
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29-10-2020 807261 05-11-2020 348667
11-01-2018 188861 18-01-2018 717522
28-12-2017 343161 04-01-2018 843493
01-12-2016 70561 08-12-2016 02524
08-10-2015 192761 15-10-2015 907542
31-07-2014 764261 07-08-2014 478593
25-04-2013 602261 02-05-2013 563216
25-11-2010 36361 02-12-2010 48286

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
93 2 lần 67 1 lần 22 1 lần 24 1 lần 42 1 lần
16 1 lần 86 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 2 lần 2 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 2 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 2(2 lần) 6(2 lần) 3(2 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 2(2 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 8(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 30/06 hàng năm

30-06-2016 04137
30-06-2011 45656