Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Ngãi hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
23 27 28 18
64 98 36

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 36

Ngày 25-06-2022
149036
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-12-2020 546636 26-12-2020 236023
12-10-2019 970536 19-10-2019 899227
08-11-2014 767036 15-11-2014 098828
26-04-2014 241436 03-05-2014 214818
03-07-2010 28536 10-07-2010 50664
14-03-2009 84636 21-03-2009 69098
07-03-2009 92436 14-03-2009 84636

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
23 1 lần 27 1 lần 28 1 lần 18 1 lần 64 1 lần
98 1 lần 36 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 3 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 1 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 0 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 3 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(3 lần) 1(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 8(3 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 1(0 lần) 9(0 lần) 0(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 9(3 lần) 0(2 lần) 7(1 lần) 5(1 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 4(0 lần) 2(0 lần) 1(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 02/07 hàng năm

02-07-2016 87697
02-07-2011 61596