Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Quảng Nam hôm nay

Hôm nay: Thứ Sáu, Ngày 17-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
55 79 00 53
46 84

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 41

Ngày 14-09-2021
952641
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15-06-2021 441341 22-06-2021 376155
01-03-2016 903041 08-03-2016 462979
01-09-2015 050241 08-09-2015 555200
13-08-2013 362441 20-08-2013 561553
15-02-2011 71841 22-02-2011 43446
23-03-2010 09541 30-03-2010 37784

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 41

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
55 1 lần 79 1 lần 00 1 lần 53 1 lần 46 1 lần
84 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 4 lần
1 0 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 0 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 5(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 5(1 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 6(1 lần) 9(1 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 0(4 lần) 6(2 lần) 8(2 lần) 2(2 lần) 5(1 lần) 4(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 7(1 lần) 1(1 lần)

Các giải đặc biệt ngày 21/09 hàng năm

21-09-2010 13410