Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Ninh Thuận hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
91 37 77 81
38 78 45

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 48

Ngày 24-06-2022
738448
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-12-2021 678748 17-12-2021 891977
19-06-2020 998948 26-06-2020 613891
01-05-2015 830548 08-05-2015 568037
15-02-2013 551648 22-02-2013 253981
25-01-2013 603648 01-02-2013 294538
27-07-2012 06448 03-08-2012 32037
14-10-2011 63048 21-10-2011 76978
02-04-2010 44748 09-04-2010 78645
13-02-2009 10548 20-02-2009 39491

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 48

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
91 2 lần 37 2 lần 77 1 lần 81 1 lần 38 1 lần
78 1 lần 45 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 4 lần
1 0 lần 3 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 3 lần 0 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 1 lần
6 0 lần 0 lần 0 lần
7 2 lần 3 lần 0 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 2 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 3(3 lần) 7(2 lần) 9(2 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần)
Đuôi 1(3 lần) 7(3 lần) 8(2 lần) 5(1 lần) 3(0 lần) 9(0 lần) 4(0 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 0(4 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 4(1 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 3(0 lần) 2(0 lần) 6(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 48 vào ngày trước đó

Ngày 24-06-2022
738448
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
10-12-2021 678748 17-12-2021 891977
19-06-2020 998948 26-06-2020 613891
01-05-2015 830548 08-05-2015 568037
15-02-2013 551648 22-02-2013 253981
25-01-2013 603648 01-02-2013 294538
27-07-2012 06448 03-08-2012 32037
14-10-2011 63048 21-10-2011 76978
02-04-2010 44748 09-04-2010 78645
13-02-2009 10548 20-02-2009 39491

Các giải đặc biệt ngày 01/07 hàng năm

01-07-2016 61919
01-07-2011 56683