Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
48 23 22 66
91 18 84 70

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 75

Ngày 18-06-2022
597175
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
14-09-2019 688375 21-09-2019 564248
29-12-2018 736775 05-01-2019 347523
07-07-2018 594675 14-07-2018 442422
12-09-2015 078675 19-09-2015 297566
04-04-2015 801975 11-04-2015 033291
08-12-2012 467075 15-12-2012 880518
10-09-2011 509075 17-09-2011 685684
18-06-2011 278275 25-06-2011 624370

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 75

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
48 1 lần 23 1 lần 22 1 lần 66 1 lần 91 1 lần
18 1 lần 84 1 lần 70 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 1 lần 0 lần
2 2 lần 1 lần 3 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 1 lần 2 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 2(2 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 7(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 5(0 lần)
Đuôi 8(2 lần) 2(1 lần) 1(1 lần) 4(1 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 7(0 lần) 9(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 2(3 lần) 4(1 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 9(1 lần) 5(1 lần) 8(0 lần) 1(0 lần) 6(0 lần) 3(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm

25-06-2016 191890
25-06-2011 624370