Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Long An hôm nay

Hôm nay: Thứ Tư, Ngày 29-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
77 15 48 46
59

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 09

Ngày 03-07-2021
925909
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
06-03-2021 777809 13-03-2021 925877
01-08-2020 983009 08-08-2020 694115
13-06-2020 540909 20-06-2020 736848
12-07-2014 389009 19-07-2014 557146
19-01-2013 237809 26-01-2013 307559

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 09

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
77 1 lần 15 1 lần 48 1 lần 46 1 lần 59 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 0 lần 0 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 1 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 4(2 lần) 1(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 6(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 5(1 lần) 7(1 lần) 6(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 4(0 lần) 1(0 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần)
Tổng 4(2 lần) 6(1 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 5(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) 1(0 lần) 3(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 02/10 hàng năm

02-10-2010 316803