Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kon Tum hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
13 81 69 48
05 86 35 73

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 45

Ngày 26-06-2022
239345
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16-01-2022 086145 23-01-2022 305981
10-10-2021 258145 17-10-2021 818869
19-09-2021 806545 26-09-2021 504248
20-05-2018 208845 27-05-2018 633605
27-12-2015 496545 03-01-2016 510486
01-11-2015 695945 08-11-2015 421035
12-01-2014 859545 19-01-2014 925373
18-03-2012 00645 25-03-2012 11038
23-10-2011 05645 30-10-2011 47865
10-07-2011 71645 17-07-2011 85213
15-05-2011 97045 22-05-2011 06213
20-06-2010 95545 27-06-2010 91389
09-05-2010 68845 16-05-2010 09256

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 45

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
13 2 lần 81 1 lần 69 1 lần 48 1 lần 05 1 lần
86 1 lần 35 1 lần 73 1 lần 38 1 lần 65 1 lần
89 1 lần 56 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 2 lần 1 lần 3 lần
2 0 lần 0 lần 1 lần
3 2 lần 3 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 3 lần
5 1 lần 3 lần 2 lần
6 2 lần 2 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 3 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 2 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(3 lần) 1(2 lần) 3(2 lần) 6(2 lần) 0(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 7(1 lần) 2(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 5(3 lần) 3(3 lần) 8(2 lần) 6(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 0(0 lần) 4(0 lần) 7(0 lần) 2(0 lần)
Tổng 1(3 lần) 4(3 lần) 5(2 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 7(1 lần) 2(1 lần) 3(0 lần) 6(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 45 vào ngày trước đó

Ngày 26-06-2022
239345
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16-01-2022 086145 23-01-2022 305981
10-10-2021 258145 17-10-2021 818869
19-09-2021 806545 26-09-2021 504248
20-05-2018 208845 27-05-2018 633605
27-12-2015 496545 03-01-2016 510486
01-11-2015 695945 08-11-2015 421035
12-01-2014 859545 19-01-2014 925373
18-03-2012 00645 25-03-2012 11038
23-10-2011 05645 30-10-2011 47865
10-07-2011 71645 17-07-2011 85213
15-05-2011 97045 22-05-2011 06213
20-06-2010 95545 27-06-2010 91389
09-05-2010 68845 16-05-2010 09256

Các giải đặc biệt ngày 03/07 hàng năm

03-07-2016 29765
03-07-2011 73338