Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa hôm nay

Hôm nay: Thứ Hai, Ngày 27-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
66 81 43 17
57 51 97 23

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 86

Ngày 26-06-2022
164786
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16-03-2022 465186 20-03-2022 954543
23-02-2022 742886 27-02-2022 613217
03-11-2021 124286 07-11-2021 582257
29-01-2020 797386 02-02-2020 750166
19-12-2018 524486 23-12-2018 648181
21-02-2018 095086 25-02-2018 713451
29-04-2015 407786 03-05-2015 247466
19-10-2014 174386 22-10-2014 683397
14-11-2012 967586 18-11-2012 51881
19-08-2009 16186 23-08-2009 26723
17-06-2009 32686 21-06-2009 16191

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 86

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
66 2 lần 81 2 lần 43 1 lần 17 1 lần 57 1 lần
51 1 lần 97 1 lần 23 1 lần 91 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 1 lần
1 1 lần 4 lần 0 lần
2 1 lần 0 lần 3 lần
3 0 lần 2 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần
7 0 lần 3 lần 1 lần
8 2 lần 0 lần 1 lần
9 2 lần 0 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(2 lần) 5(2 lần) 8(2 lần) 9(2 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 0(0 lần) 3(0 lần) 7(0 lần)
Đuôi 1(4 lần) 7(3 lần) 6(2 lần) 3(2 lần) 5(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần) 2(0 lần) 4(0 lần) 0(0 lần)
Tổng 2(3 lần) 9(2 lần) 6(2 lần) 7(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 1(0 lần) 3(0 lần) 4(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 86 vào ngày trước đó

Ngày 26-06-2022
164786
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
19-10-2014 174386 22-10-2014 683397

Các giải đặc biệt ngày 29/06 hàng năm

29-06-2016 79836
29-06-2014 935171
29-06-2011 16078