Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Kiên Giang hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 25-06-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
92 93 22 47
28 07 97 43

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 19-06-2022
659215
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
16-12-2018 232815 23-12-2018 088692
20-08-2017 704215 27-08-2017 033793
12-03-2017 426015 19-03-2017 074322
10-04-2016 522115 17-04-2016 595147
01-02-2015 614115 08-02-2015 263528
21-07-2013 299815 28-07-2013 186707
03-03-2013 483315 10-03-2013 655297
10-02-2013 202115 17-02-2013 898443
24-06-2012 264915 01-07-2012 750834
03-07-2011 386415 10-07-2011 760835

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 1 lần 93 1 lần 22 1 lần 47 1 lần 28 1 lần
07 1 lần 97 1 lần 43 1 lần 34 1 lần 35 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 1 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 2 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 0 lần
4 2 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 1 lần 0 lần
6 0 lần 0 lần 1 lần
7 0 lần 3 lần 3 lần
8 0 lần 1 lần 1 lần
9 3 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(3 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 1(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 7(3 lần) 2(2 lần) 3(2 lần) 4(1 lần) 5(1 lần) 8(1 lần) 9(0 lần) 0(0 lần) 1(0 lần) 6(0 lần)
Tổng 7(3 lần) 1(2 lần) 2(1 lần) 4(1 lần) 8(1 lần) 0(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 5(0 lần) 9(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 26/06 hàng năm

26-06-2016 267732
26-06-2011 790306