Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
34 71 68 62
66 69 63 50

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 96

Ngày 05-07-2021
472296
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
26-06-2021 108196 28-06-2021 830771
21-09-2020 391596 26-09-2020 917768
29-06-2019 368196 01-07-2019 015934
29-04-2019 714196 04-05-2019 257662
29-12-2018 530596 31-12-2018 587766
17-12-2018 387996 22-12-2018 145169
16-01-2016 836796 18-01-2016 717563
13-04-2015 409396 18-04-2015 388850
23-06-2014 261696 28-06-2014 249860
10-08-2013 103096 12-08-2013 149574
04-08-2012 462696 06-08-2012 061740
03-03-2012 546796 05-03-2012 239402
12-11-2011 868896 14-11-2011 069147
16-04-2011 362296 18-04-2011 428130
09-10-2010 544796 11-10-2010 700534

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
34 2 lần 71 1 lần 68 1 lần 62 1 lần 66 1 lần
69 1 lần 63 1 lần 50 1 lần 60 1 lần 74 1 lần
40 1 lần 02 1 lần 47 1 lần 30 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 4 lần 0 lần
1 0 lần 1 lần 2 lần
2 0 lần 2 lần 2 lần
3 3 lần 1 lần 1 lần
4 2 lần 3 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 2 lần
6 6 lần 1 lần 1 lần
7 2 lần 1 lần 2 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 0 lần 1 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(6 lần) 3(3 lần) 4(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 0(4 lần) 4(3 lần) 2(2 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 1(1 lần) 8(1 lần) 9(1 lần) 5(0 lần)
Tổng 4(2 lần) 2(2 lần) 7(2 lần) 1(2 lần) 8(2 lần) 5(2 lần) 6(1 lần) 3(1 lần) 9(1 lần) 0(0 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 96 vào ngày trước đó

Ngày 05-07-2021
472296
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
21-09-2020 391596 26-09-2020 917768
29-04-2019 714196 04-05-2019 257662
17-12-2018 387996 22-12-2018 145169
13-04-2015 409396 18-04-2015 388850
23-06-2014 261696 28-06-2014 249860

Các giải đặc biệt ngày 25/09 hàng năm

25-09-2017 275533
25-09-2010 799179