Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 03-07-2022

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
33 61 01 10
89 67 08 57

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 53

Ngày 02-07-2022
331053
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15-05-2021 323053 17-05-2021 168761
07-12-2020 580653 12-12-2020 678501
18-01-2020 084653 20-01-2020 285333
25-05-2019 777553 27-05-2019 518610
08-10-2018 761053 13-10-2018 149289
21-10-2017 572653 23-10-2017 623567
23-09-2017 624153 25-09-2017 275533
25-02-2017 387753 27-02-2017 030808
13-08-2016 057453 15-08-2016 378557
04-04-2015 252953 06-04-2015 076045
22-09-2014 899553 27-09-2014 951273
07-06-2014 478753 09-06-2014 701433
22-04-2013 526153 27-04-2013 642041
09-04-2011 538453 11-04-2011 663772
28-06-2010 940053 03-07-2010 975259
03-10-2009 548853 05-10-2009 442569
18-04-2009 406353 20-04-2009 653585

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 53

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
33 3 lần 61 1 lần 01 1 lần 10 1 lần 89 1 lần
67 1 lần 08 1 lần 57 1 lần 45 1 lần 73 1 lần
41 1 lần 72 1 lần 59 1 lần 69 1 lần 85 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 2 lần 1 lần 1 lần
1 1 lần 3 lần 2 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 3 lần 4 lần 2 lần
4 2 lần 0 lần 1 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần
6 3 lần 0 lần 3 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần
8 2 lần 1 lần 1 lần
9 0 lần 3 lần 2 lần

Thống kê chạm

Đầu 6(3 lần) 3(3 lần) 0(2 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 8(2 lần) 1(1 lần) 2(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 3(4 lần) 1(3 lần) 9(3 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 6(0 lần) 4(0 lần)
Tổng 6(3 lần) 3(2 lần) 1(2 lần) 9(2 lần) 5(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 8(1 lần) 2(1 lần) 4(1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 53 vào ngày trước đó

Ngày 02-07-2022
331053
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
15-05-2021 323053 17-05-2021 168761
18-01-2020 084653 20-01-2020 285333
25-05-2019 777553 27-05-2019 518610
21-10-2017 572653 23-10-2017 623567
23-09-2017 624153 25-09-2017 275533
25-02-2017 387753 27-02-2017 030808
13-08-2016 057453 15-08-2016 378557
04-04-2015 252953 06-04-2015 076045
07-06-2014 478753 09-06-2014 701433
09-04-2011 538453 11-04-2011 663772
03-10-2009 548853 05-10-2009 442569
18-04-2009 406353 20-04-2009 653585

Các giải đặc biệt ngày 04/07 hàng năm

04-07-2020 832802
04-07-2016 322540
04-07-2015 374787
04-07-2011 889999
04-07-2009 900401