Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Hồ Chí Minh hôm nay

Hôm nay: Chủ Nhật, Ngày 20-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
94 65 49 54
91 73 99 66

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 80

Ngày 19-06-2021
664980
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07-11-2020 100080 09-11-2020 409094
10-08-2020 703980 15-08-2020 599965
23-05-2020 488480 25-05-2020 006149
10-11-2018 547780 12-11-2018 567054
17-04-2017 145480 22-04-2017 287691
15-03-2014 257480 17-03-2014 485273
30-08-2010 174580 04-09-2010 757699
09-11-2009 536780 14-11-2009 276566
28-09-2009 008880 03-10-2009 548853
02-05-2009 031680 04-05-2009 493748
19-01-2009 45080 24-01-2009 37512

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
94 1 lần 65 1 lần 49 1 lần 54 1 lần 91 1 lần
73 1 lần 99 1 lần 66 1 lần 53 1 lần 48 1 lần
12 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 1 lần 1 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 2 lần
3 0 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 2 lần 0 lần
5 2 lần 1 lần 0 lần
6 2 lần 1 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 1 lần 2 lần
9 3 lần 2 lần 1 lần

Thống kê chạm

Đầu 9(3 lần) 4(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 7(1 lần) 0(0 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần)
Đuôi 9(2 lần) 4(2 lần) 3(2 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 1(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 7(0 lần) 0(0 lần)
Tổng 3(3 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 0(2 lần) 9(1 lần) 1(1 lần) 4(0 lần) 5(0 lần) 6(0 lần) 7(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 21/06 hàng năm

21-06-2014 603513
21-06-2010 797569