Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Gia Lai hôm nay

Hôm nay: Thứ Bảy, Ngày 19-06-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
10 77 56 71
65 15 04 47

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 15

Ngày 18-06-2021
771915
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
27-03-2020 871615 24-04-2020 544277
21-02-2020 774015 28-02-2020 366856
01-02-2019 447315 08-02-2019 063571
18-01-2019 761415 25-01-2019 752565
11-01-2019 035115 18-01-2019 761415
28-12-2018 874315 04-01-2019 503204
19-10-2018 462115 26-10-2018 039647
10-08-2018 217015 17-08-2018 028920
23-02-2018 414815 02-03-2018 782110
23-09-2016 49415 30-09-2016 78810
03-07-2015 944315 10-07-2015 553614
11-06-2010 54815 18-06-2010 81346

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 15

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
10 2 lần 77 1 lần 56 1 lần 71 1 lần 65 1 lần
15 1 lần 04 1 lần 47 1 lần 20 1 lần 14 1 lần
46 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 3 lần 1 lần
1 4 lần 1 lần 5 lần
2 1 lần 0 lần 1 lần
3 0 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 1 lần 2 lần 1 lần
6 1 lần 2 lần 1 lần
7 2 lần 2 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 1 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê chạm

Đầu 1(4 lần) 4(2 lần) 7(2 lần) 0(1 lần) 2(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 3(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Đuôi 0(3 lần) 4(2 lần) 7(2 lần) 5(2 lần) 6(2 lần) 1(1 lần) 2(0 lần) 3(0 lần) 8(0 lần) 9(0 lần)
Tổng 1(5 lần) 4(2 lần) 0(1 lần) 5(1 lần) 6(1 lần) 2(1 lần) 8(1 lần) 7(0 lần) 3(0 lần) 9(0 lần)

Các giải đặc biệt ngày 25/06 hàng năm

25-06-2010 23993