Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp hôm nay

Hôm nay: Thứ Ba, Ngày 21-09-2021

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày

Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
92 49 00 64
36 84 76 43

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 62

Ngày 05-07-2021
467462
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29-07-2019 829962 05-08-2019 531349
18-12-2017 479362 25-12-2017 113100
14-11-2016 805862 21-11-2016 951064
08-02-2016 816262 15-02-2016 840436
24-03-2014 068062 31-03-2014 676184
24-02-2014 382062 03-03-2014 291276
18-11-2013 393062 25-11-2013 189543
20-09-2010 877062 27-09-2010 055783
10-05-2010 545262 17-05-2010 839592
21-12-2009 222962 28-12-2009 715392
25-05-2009 602162 01-06-2009 129281
18-05-2009 217262 25-05-2009 602162

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 62

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
92 2 lần 49 1 lần 00 1 lần 64 1 lần 36 1 lần
84 1 lần 76 1 lần 43 1 lần 83 1 lần 81 1 lần
62 1 lần

Thống kê chạm

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 3 lần
1 0 lần 1 lần 4 lần
2 0 lần 3 lần 2 lần
3 1 lần 2 lần 3 lần
4 2 lần 2 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 1 lần
6 2 lần 2 lần 1 lần
7 1 lần 0 lần 2 lần
8 3 lần 0 lần 2 lần
9 2 lần 1 lần 3 lần

Thống kê chạm

Đầu 8(3 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 9(2 lần) 0(1 lần) 3(1 lần) 7(1 lần) 1(0 lần) 2(0 lần) 5(0 lần)
Đuôi 2(3 lần) 6(2 lần) 4(2 lần) 3(2 lần) 9(1 lần) 0(1 lần) 1(1 lần) 8(0 lần) 7(0 lần) 5(0 lần)
Tổng 1(4 lần) 3(3 lần) 9(3 lần) 0(3 lần) 2(2 lần) 8(2 lần) 7(2 lần) 6(1 lần) 4(1 lần) 5(1 lần)

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 62 vào ngày trước đó

Ngày 05-07-2021
467462
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
29-07-2019 829962 05-08-2019 531349
18-12-2017 479362 25-12-2017 113100
14-11-2016 805862 21-11-2016 951064
08-02-2016 816262 15-02-2016 840436
24-03-2014 068062 31-03-2014 676184
24-02-2014 382062 03-03-2014 291276
18-11-2013 393062 25-11-2013 189543
20-09-2010 877062 27-09-2010 055783
10-05-2010 545262 17-05-2010 839592
21-12-2009 222962 28-12-2009 715392
25-05-2009 602162 01-06-2009 129281
18-05-2009 217262 25-05-2009 602162

Các giải đặc biệt ngày 27/09 hàng năm

27-09-2010 055783